GroenLinks Leeuwarden werkt aan een duurzame, groene gemeente waar mensen omkijken naar elkaar en waar iedereen zichzelf kan zijn. Een plek waar we sociale ongelijkheid bestrijden en iedereen een woning kan vinden die te betalen is. Wij willen wil het klimaatprobleem tegengaan met forse energiebesparing. GroenLinks werkt aan een gemeente waar de lucht schoon en gezond is. Met groene en veilige straten. GroenLinks werkt aan een menselijk gemeente waar we omkijken naar elkaar en waar iedereen zich thuis voelt. Er is geen plek voor discriminatie en uitsluiting in Leeuwarden. Wij kiezen voor menselijk contact en praten met elkaar. 

GroenLinks Leeuwarden heeft zeven zetels in de gemeenteraad van Leeuwarden en zit samen met de PvdA, Gemeentebelangen en het CDA in het college van burgemeester en wethouders. Samen schreven wij het coalitieakkoord Nu investeren in de toekomst.

Foto van een kind die een plant vasthoudt

Bestaanszekerheid en eerlijke kansen

Bestaanszekerheid is een belangrijke sleutel voor het welzijn van onze inwoners. Armoede en schulden hebben grote gevolgen voor huishoudens die er mee te maken hebben, maar ook voor onze samenleving als geheel. GroenLinks wil daarom een einde maken aan de stress en onzekerheid die samengaat met armoede en schulden.

Foto van de Potmarge met in de achtergrond Achmeatoren

EEN GROENE, GEZONDE EN KLIMAATACTIEVE GEMEENTE

Natuur en openbaar groen zijn van grote waarde voor mens en dier. GroenLinks wil de dorpen en de stad groener, gezonder en leefbaarder maken. Om meer van de omgeving te kunnen genieten en met het oog op zwaardere buien, droogte en extreme hitte in de toekomst, gaan we vergroenen waar we maar kunnen. Daarom planten we 20.000 extra bomen, geven wij voorrang aan fietsers en voetgangers en kiezen we voor schone lucht.

Foto van een vrouw die door de Hollanderwijk fietst met op de achtergrond de zon

BETAALBAAR WONEN IN LEEFBARE WIJKEN EN DORPEN

Voor GroenLinks is wonen een grondrecht en geen verdienmodel voor beleggers. Iedereen verdient een betaalbare woning op de plek waar hij of zij zich thuis voelt. Daarom maakt GroenLinks zich sterk voor voldoende betaalbare woningen en leefbare wijken en dorpen.

Een foto van de Duiker tijdens CH2018

Een open samenleving met ruimte voor creativiteit, ontmoeting en diversiteit

GroenLinks staat voor een samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht afkomst, leeftijd, seksuele voorkeur of godsdienst. Daarom strijden wij tegen discriminatie en bevorderen we inclusie en diversiteit.

Foto van een GroenLinks-vrijwilliger en een man op een driewieler

Een menselijke, toegankelijke en zorgzame overheid

GroenLinks vindt het belangrijk dat we de overheid niet alleen zien als een dienstverlenend orgaan. Het lokale bestuur staat ook voor het bewaken van kernwaarden als solidariteit, gelijkwaardigheid, zeggenschap en veiligheid.