Standpunten

Standpunten

Wonen

Door beleid van het Rijk en woningbouwcorporaties is het aantal huurwoningen de afgelopen vijf jaar afgenomen en zijn de huren fors gestegen. Dat moet veranderen. PAL GroenLinks wil dat de huren worden verlaagd en dat er voldoende betaalbare woningen zijn, in de stad en de dorpen. Verduurzaming zorgt ervoor dat woningen op lange termijn betaalbaar blijven. Wij willen er de komende vier jaar voor zorgen dat investeringen in energiebesparing en duurzame energie ten goede komen aan de huurder.

Eén gedeelde samenleving

De samenleving is verhard. Respect voor elkaar is niet meer altijd vanzelfsprekend. Dat moet anders. PAL GroenLinks wil een samenleving waarin discriminatie niet voorkomt en waar iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht afkomst, godsdienst, leeftijd of seksuele voorkeur. Wij willen de komende vier jaar zorgen voor meer verbinding en dialoog tussen verschillende groepen in de samenleving, zodat we in gesprek blijven en luisteren naar elkaar. Samen kom je verder.

Leefbare dorpen

De leefbaarheid in een dorp valt of staat met de aanwezigheid van voorzieningen. PAL GroenLinks wil extra aandacht voor de scholen in kleine dorpen, voldoende betaalbare woningen, een bloeiend en actief verenigingsleven en de ontmoetingsplaatsen, zoals dorpshuizen, in stand houden.Wij willen er de komende vier jaar voor zorgen dat de belangen van kleine kernen in de gemeente Leeuwarden voldoende worden behartigd

Verkiezingsprogramma

PAL GroenLinks wil volop de strijd aangaan met ongelijkheid en investeren in een duurzame toekomst. De inkomensongelijkheid wordt door beleid van de Rijksoverheid groter, ook in Leeuwarden. Er zijn steeds meer mensen met schulden, die zich iedere maand opnieuw afvragen of ze hun huur en de zorgverzekering nog kunnen betalen. Daar gaan wij iets aan doen. Tegelijkertijd gaan we fors inzetten op een duurzame toekomst. Dit kunnen en mogen we niet langer uitstellen.

Duurzame toekomst

Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste die ze kan stoppen. Daarom moeten we de komende jaren grote stappen zetten. PAL GroenLinks wil fors investeren in het besparen van energie, het opwekken van schone energie en het schoner maken van ons verkeer en vervoer. Wij willen er de komende vier jaar bovendien voor zorgen dat vooral mensen met een lager inkomen profiteren van investeringen in duurzaamheid. In de vorm van nieuwe werkgelegenheid of een lagere energierekening.