Nieuws

Biodiversiteit, veilig fietsen en betaalbaar wonen in Middelsee

Met een beslissing over het Masterplan Middelsee en het stedenbouwkundig plan 1e fase heeft de gemeenteraad van Leeuwarden afgelopen woensdag een eerste stap gezet voor de realisatie van de nieuwbouwwijk Middelsee. In het najaar wordt de eerste fase van het plan verder uitgewerkt en komt het in de vorm van een bestemmingsplan opnieuw naar de raad.

Lees verder

Vragen bij beloningsbeleid Caparis

In de Leeuwarder Couranten van zowel 6 april, 2 mei als van 6 juni 2018 worden de gang van zaken rond de vertrekvergoedingen van twee directeuren van Caparis beschreven. 
De acht aandeelhoudende gemeenten hebben in 2016 de leiding van Caparis dringend verzocht om zich conform de Wet Normering Topinkomens (WNT) te gedragen en dit te verantwoorden in het jaarverslag. Dit is beide niet gebeurd (Leeuwarder Courant 2 mei 2018). PAL GroenLinks heeft met verbazing dit gelezen en heeft het college schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder

Belonen werkt!

Column Petra Vlutters
Er is veel ophef over de ideeën van de VVD om de bijstandsuitkering te verlagen waarbij de korting terug verdiend kan worden door maatschappelijke inzet. Een idee dat voorbij lijkt te gaan aan de strenge participatiewet die al jaren regelt dat je verplicht een tegenprestatie moet leveren voor je uitkering. Een idee waarin de gedachten verankerd liggen dat uitkeringstrekkers niet willen werken en dat hun situatie een keuze is.

Lees verder

PAL GroenLinks pleit voor verbod op oplaten ballonnen

In de raadsvergadering van 23 mei heeft PAL GroenLinks samen met de PvdA een motie ingediend om een verbod op het oplaten van ballonnen en van wensballonnen.
Eind 2014 heeft de Tweede Kamer al een motie aangenomen die gemeenten oproept om het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan. Steeds meer gemeenten geven daar gehoor aan. PAL GroenLinks vindt het de hoogste tijd om ook in Leeuwarden hier gevolg aan te geven en pleit nu voor een verbod op het oplaten van ballonnen.

Lees verder

Oproep steun van actieve leden

Wil jij ook graag iets met je idealen doen, maar weet je niet zo goed hoe?
Wil je kennis delen op het gebied van circulaire economie, ben je geïnteresseerd in zorg of wil je meedenken over cultuur in onze gemeente?
Meld je dan aan bij één van onze klankbordgroepen of werkgroepen!

Lees verder

Gang van zaken historische torentje Pierre Cuypers

In de Leeuwarder Courant van 22 januari 2018 stond het bericht “Torentje van Cuypers weg van het Blokhuisplein”. Het artikel begint met de woorden van een gemeentewoordvoerder die meldt dat “Het paste niet meer in de plannen voor de herinrichting van het Blokhuisplein”. Het artikel vervolgt met de actuele stand van zaken die als volgt omschreven wordt: “Aanvankelijk zou het een plek krijgen in de bocht van de Oosterkade en de Keizersgracht, bij het nieuwe hostel. Hier zou het echter een monumentale boom in de weg staan.

Lees verder