Nieuws

Gastles Koningin Maximaschool

Dinsdag 8 januari heeft PAL GroenLinks raadslid Andries Bergsma een gastles gegeven op de Koningin Maximaschool in Zuiderburen. Deze gastles gaf hij in het kader van de Kinderraad.

Aan de Kinderraad kunnen in totaal zes groepen 7 van basisscholen meedoen uit de gemeente Leeuwarden. De kinderen maken vooraf op school een voorstel. Hoe je zo'n voorstel maakt, daarover heeft de gemeente Leeuwarden lesmateriaal voor kinderen gemaakt.

Lees verder

….en dan is er een jaar om!

Een eerste jaar waarin de fractie van PAL GroenLinks in deze samenstelling zich actief heeft ingezet om de Leeuwarder gemeentepolitiek eerlijker en duurzamer te maken! Aan het eind van het jaar is het een moment om terug te kijken.

Hoe hebben de vijf fractieleden dit ervaren? Wat voelden zij als hun persoonlijk hoogtepunt van het jaar?

 

Lees verder

Bijeenkomst over de Wmo-alliantie

Je hebt wellicht de afgelopen weken in de krant gelezen over de herijking van het sociaal domein met het koersdocument en nog concreter: de vorming van een alliantie van zorgaanbieders. Onze wethouder Herwil van Gelder heeft dit onderwerp in zijn portefeuille. Hij wil zijn visie en plannen tot nu toe graag toelichten en daarover op 7 januari met jullie, onze leden, in gesprek.

Lees verder

Kerstgroet

Fijne feestdagen
en een groen, sociaal, gezond,
duurzaam, veilig, liefdevol
2019!

Het bestuur en de fractie van PAL GroenLinks
 

Vuurwerk vrije zones 2018 en 2019

De decembermaand is weer aangebroken. Buiten wordt de jaarwisseling nu al met enig geknal aangekondigd. Voor de een is vuurwerk gezellig en een passie, voor velen echter geeft het een gevoel van onveiligheid. Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid staat dat de jaarwisseling het gevaarlijkste moment van het jaar is.

Lees verder

Oud-raadslid Jan Doede Niemeijer overleden

Jan Doede was raadslid voor PAL in de periode 1982-1986.

Een in memoriam van Piet Meerdink

PAL, Progressieve Aktie Leeuwarden, deed in 1978 voor het eerst mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van Leeuwarden. Toen een samenwerking van Axies en PSP. Andere linkse partijen als PPR, CPN en SP waren in de aanloop naar die verkiezingen om verschillende redenen afgehaakt.

Lees verder

Pagina's