Nieuws

Oproep steun van actieve leden

Wil jij ook graag iets met je idealen doen, maar weet je niet zo goed hoe?
Wil je kennis delen op het gebied van circulaire economie, ben je geïnteresseerd in zorg of wil je meedenken over cultuur in onze gemeente?
Meld je dan aan bij één van onze klankbordgroepen of werkgroepen!

Lees verder

Gang van zaken historische torentje Pierre Cuypers

In de Leeuwarder Courant van 22 januari 2018 stond het bericht “Torentje van Cuypers weg van het Blokhuisplein”. Het artikel begint met de woorden van een gemeentewoordvoerder die meldt dat “Het paste niet meer in de plannen voor de herinrichting van het Blokhuisplein”. Het artikel vervolgt met de actuele stand van zaken die als volgt omschreven wordt: “Aanvankelijk zou het een plek krijgen in de bocht van de Oosterkade en de Keizersgracht, bij het nieuwe hostel. Hier zou het echter een monumentale boom in de weg staan.

Lees verder

Skaaf mut blieve

Schaaf City Theater ofwel Zalen Schaaf of Skaaf is een monument in Leeuwarden. Het is het oudste theater van de stad, waarvan de geschiedenis al 220 jaar terug gaat. Veel Liwwadders zijn er in hun jongere of oudere jaren op stap geweest. Je hoeft alleen maar Schaaf te zeggen en iedereen in Friesland weet waar je het over hebt. Een instituut dus!

Lees verder

Bouwplan oude LTS Nijlân

PAL GroenLinks wil helderheid over LTS Nijlân

Onlangs werd bekend dat de 50 bewoners en 20 kunstenaars die gebruik maken van de oude LTS in Nijlân, in juni het gebouw moeten verlaten. De fractie van PAL GroenLinks stelde er schriftelijke vragen over.

Lees verder

PAL GroenLinks borrel 20 april

PAL GroenLinks in café Het Leven 17.00 uur

Het is goed om een oude gewoonte weer eens op te pakken!
Even in herinnering brengen of aan nieuwe leden vertellen: het was de gewoonte om elke laatste vrijdag van de maand elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer. Het is ontmoeten en even bijpraten en/of discussiëren over het nieuws van de dag of wat ons persoonlijk bezig houdt.

Hierbij van harte uitgenodigd op de eerstvolgende vrijdagmiddagborrel van PAL GroenLinks: vrijdag 20 april!

Lees verder

Kinderraad 12 april

12 april was het weer zover: zes groepen van zes kinderen van deelnemende scholen namen plaats in de raadzaal van het Stadhuis van Leeuwarden. De andere kinderen zaten op de tribune om aan te moedigen. Elke groep presenteerde een eigen voorstel. Daarna koos de kinderraad het beste voorstel. Het winnende voorstel wordt uitgevoerd voor vijfduizend euro.
PAL GroenLinks raadslid Andries Bergsma begeleidde de Koningin Wilhelminaschool Fontein deze speciale raadsdag van de Kinderraad.

Lees verder