Nieuws

Reis mee naar de Grootste Kantine van Nederland

Op 9 september komen we met duizenden GroenLinksers samen in de Grootste Kantine van Nederland, de AFAS Live in Amsterdam.

  • Voor meer waardering.
  • Minder administratie.
  • Meer vertrouwen.
  • Minder werkdruk.
          Om kabinet Rutte-3 te laten horen: tot hier en niet verder.
Lees verder

Koers Sociaal Domein

Het welzijn van de burger voorop
Voor PAL GroenLinks geldt dat het welzijn van de burger altijd voorop staat en niet dat de bezuiniging leidend moet zijn. We nemen hier natuurlijk wel verantwoordelijkheid. Door anders te denken en te doen, is het zeker mogelijk om met minder beschikbare middelen dezelfde, soms betere zorg en ondersteuning te geven.

Lees verder

Minder stenen. Geef biodiversiteit en water de ruimte!

Oproep: stuur ons foto’s toe

Ken jij versteende plekken die je graag zou willen aanpakken, stuur ons dan foto’s toe met een omschrijving van de plek. Wij zetten dan alle plekken op een rij en zullen deze aanbieden aan het college van B&W met de slogan: Geef biodiversiteit en water de ruimte!

Lees verder

Vrijdagmiddagborrel PAL GroenLinks 29 juni

PAL GroenLinksborrel op vrijdag 29 juni om 17.00 uur in café Het Leven.

Het is een goede gewoonte van PAL GroenLinks om vrijdagmiddagborrels te organiseren om gewoon wat bij te praten over wat ons bezig houdt zowel persoonlijk als politiek, discussiëren over het nieuws van de dag.

Hierbij ben je van harte uitgenodigd op de eerstvolgende vrijdagmiddagborrel van PAL GroenLinks: vrijdag 29 juni!

Lees verder

Biodiversiteit, veilig fietsen en betaalbaar wonen in Middelsee

Met een beslissing over het Masterplan Middelsee en het stedenbouwkundig plan 1e fase heeft de gemeenteraad van Leeuwarden afgelopen woensdag een eerste stap gezet voor de realisatie van de nieuwbouwwijk Middelsee. In het najaar wordt de eerste fase van het plan verder uitgewerkt en komt het in de vorm van een bestemmingsplan opnieuw naar de raad.

Lees verder

Vragen bij beloningsbeleid Caparis

In de Leeuwarder Couranten van zowel 6 april, 2 mei als van 6 juni 2018 worden de gang van zaken rond de vertrekvergoedingen van twee directeuren van Caparis beschreven. 
De acht aandeelhoudende gemeenten hebben in 2016 de leiding van Caparis dringend verzocht om zich conform de Wet Normering Topinkomens (WNT) te gedragen en dit te verantwoorden in het jaarverslag. Dit is beide niet gebeurd (Leeuwarder Courant 2 mei 2018). PAL GroenLinks heeft met verbazing dit gelezen en heeft het college schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder