Nieuws

Belonen werkt!

Column Petra Vlutters
Er is veel ophef over de ideeën van de VVD om de bijstandsuitkering te verlagen waarbij de korting terug verdiend kan worden door maatschappelijke inzet. Een idee dat voorbij lijkt te gaan aan de strenge participatiewet die al jaren regelt dat je verplicht een tegenprestatie moet leveren voor je uitkering. Een idee waarin de gedachten verankerd liggen dat uitkeringstrekkers niet willen werken en dat hun situatie een keuze is.

Lees verder

PAL GroenLinks pleit voor verbod op oplaten ballonnen

In de raadsvergadering van 23 mei heeft PAL GroenLinks samen met de PvdA een motie ingediend om een verbod op het oplaten van ballonnen en van wensballonnen.
Eind 2014 heeft de Tweede Kamer al een motie aangenomen die gemeenten oproept om het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan. Steeds meer gemeenten geven daar gehoor aan. PAL GroenLinks vindt het de hoogste tijd om ook in Leeuwarden hier gevolg aan te geven en pleit nu voor een verbod op het oplaten van ballonnen.

Lees verder

Oproep steun van actieve leden

Wil jij ook graag iets met je idealen doen, maar weet je niet zo goed hoe?
Wil je kennis delen op het gebied van circulaire economie, ben je geïnteresseerd in zorg of wil je meedenken over cultuur in onze gemeente?
Meld je dan aan bij één van onze klankbordgroepen of werkgroepen!

Lees verder

Gang van zaken historische torentje Pierre Cuypers

In de Leeuwarder Courant van 22 januari 2018 stond het bericht “Torentje van Cuypers weg van het Blokhuisplein”. Het artikel begint met de woorden van een gemeentewoordvoerder die meldt dat “Het paste niet meer in de plannen voor de herinrichting van het Blokhuisplein”. Het artikel vervolgt met de actuele stand van zaken die als volgt omschreven wordt: “Aanvankelijk zou het een plek krijgen in de bocht van de Oosterkade en de Keizersgracht, bij het nieuwe hostel. Hier zou het echter een monumentale boom in de weg staan.

Lees verder

Skaaf mut blieve

Schaaf City Theater ofwel Zalen Schaaf of Skaaf is een monument in Leeuwarden. Het is het oudste theater van de stad, waarvan de geschiedenis al 220 jaar terug gaat. Veel Liwwadders zijn er in hun jongere of oudere jaren op stap geweest. Je hoeft alleen maar Schaaf te zeggen en iedereen in Friesland weet waar je het over hebt. Een instituut dus!

Lees verder

Bouwplan oude LTS Nijlân

PAL GroenLinks wil helderheid over LTS Nijlân

Onlangs werd bekend dat de 50 bewoners en 20 kunstenaars die gebruik maken van de oude LTS in Nijlân, in juni het gebouw moeten verlaten. De fractie van PAL GroenLinks stelde er schriftelijke vragen over.

Lees verder