Jongeren betrekken bij de politiek

Politiek saai? Daar wil Tienskip verandering in brengen. Deze organisatie; jongeren willen jongeren betrekken bij politiek, werkt in Leeuwarden aan de hand van projectdagen op middelbare scholen. Op een laagdrempelige manier maken de leerlingen kennis met de gemeentepolitiek. Tijdens die projectdagen worden de leerlingen uit hun klaslokaal gehaald en in de maatschappij gezet.

In het schooljaar 2018/2019 is de missie van Tienskip helder: het betrekken van 1000 jongeren op middelbare scholen over heel Leeuwarden. Op 7 september was de eerste projectdag waaraan 120 leerlingen van scholengemeenschap Piter Jelles Impulse meededen.

Plannen maken en consensus
PAL GroenLinks Raadslid Andries Bergsma werd op die dag als ‘expert’ gekoppeld aan een groep leerlingen, die iets wilde gaan doen aan de verkeersveiligheid in de stad. Er werden ongeveer 20 groepen samengesteld en gekoppeld aan evenzoveel onderwerpen. De leerlingen leerden deze dag hoe je plannen bedenkt en hoe je vervolgens consensus moet zien te bereiken. Want de groepen kwamen met verschillende oplossingen voor hetzelfde probleem. De groep waar Andries aan gekoppeld was, had het thema fietsveiligheid.

Probleem
De knelpunten, waarmee de groep aan de slag ging, waren het kruispunt bij Bakker Bart, de Mercuriusfontein en de oversteek bij het station. Voor het probleem bij Bakker Bart bedacht de groep om van de Wirdumerdijk een voetgangersgebied te maken. Zo haal je een verkeersstroom weg en wordt de kruising gevoelsveiliger. Bij de Mercuriusfontein wilden de leerlingen de ingang van parkeergarage Zaailand naar de Nieuweweg verplaatsen, zodat het autoverkeer niet meer over de rotonde langs de Beurs hoefde te rijden. Bij het station werd gekozen voor verkeerslichten om de verkeersstromen te regelen. Waarbij het belangrijk is dat bij de verkeerslichten aangegeven zou worden hoelang je moet wachten op groen licht.

Het was opvallend om te zien hoe gemotiveerd de leerlingen aan de slag gingen met de opdracht.
Aan het einde van de ochtend deelden de groepen hun plannen met de andere groepen. Er komt nog een vervolg op deze ochtend waarbij de meest gewaardeerde plannen verder uitgewerkt zullen worden.

Andries is deze ochtend van één ding overtuigd geraakt: aan deze jongeren kun je de toekomst wel over laten!

www.Tienskip.frl tienskip.facebook.com