Met hart en ziel mee ingediend

GroenLinks voerde in 2012 met succes campagne voor een kinderpardon. Nu blijkt dat dit pardon als gevolg heeft dat meer dan 92% van de aanvragen van gewortelde kinderen wordt afgewezen. Er zijn -ook in de gemeenteraad van Leeuwarden - partijen die van mening zijn dat je als gemeente je niet moet bemoeien met rijksbeleid.

In de gemeenteraadsvergadering van 19 september dienden juist twee ‘regeringspartijen’ ChristenUnie en D66, samen met PAL GroenLinks en PvdA de motie “vreemd aan de orde van de dag Kinderpardon” in.
 

Motie “vreemd aan de orde van de dag Kinderpardon”
Deze motie verzoekt het college bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor de groep kinderen, langer dan vijf jaar in Nederland en geworteld, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon.

PAL GroenLinks raadslid Femke Molenaar benadrukte in haar bijdrage dat: wanneer Rijksbeleid onze lokale gemeenschap geweld aandoet of in strijd is met VN verdragen als de Rechten van de Mens of de Rechten van het kind, wij als vertegenwoordiging van onze lokale gemeenschap en als democratische politieke macht, die zo dicht bij de burger staat, ons JUIST moeten uitspreken.

Het was op 8 september jl de CDA burgemeester (Bolsius in Amersfoort) die pleitte voor een oplossing. Het is tijd dat de Haagse politiek van de lokale overheden te horen krijgt, dat zij snakken naar een structurele oplossing waarbij de mens uiteindelijk centraal staat!

PAL GroenLinks diende deze motie met hart en ziel mede in. Een verruiming van de regelgeving van dit Kinderpardon is de enige juiste oplossing!

De motie werd met een flinke meerderheid aangenomen