Bijeenkomst over de Wmo-alliantie

Je hebt wellicht de afgelopen weken in de krant gelezen over de herijking van het sociaal domein met het koersdocument en nog concreter: de vorming van een alliantie van zorgaanbieders. Onze wethouder Herwil van Gelder heeft dit onderwerp in zijn portefeuille. Hij wil zijn visie en plannen tot nu toe graag toelichten en daarover op 7 januari met jullie, onze leden, in gesprek.

De hervorming in de Wmo is een lastige opdracht, juist omdat we de zorg voor de meest kwetsbare groepen in onze gemeente op peil willen houden. Iedereen moet de zorg kunnen krijgen die hij of zij nodig heeft. Tegelijkertijd moet dat met fors minder geld, dat is een uitdaging', aldus Herwil van Gelder. 'Ik ben hierover met de zorgorganisaties in gesprek, maar weet ook dat er bij onze achterban vragen leven. Ik wil graag met onze leden van gedachten wisselen, want Leeuwarden verdient het best mogelijke plan.'

Kom op maandagavond 7 januari naar Grand Café Z voor een bijeenkomst over de Wmo.

Wanneer: 7 januari inloop vanaf 19.30, start 20.00 uur
Waar: Grand Café Z
Zaailand 106
8911 BN Leeuwarden