Oud-raadslid Jan Doede Niemeijer overleden

Jan Doede was raadslid voor PAL in de periode 1982-1986.

Een in memoriam van Piet Meerdink

PAL, Progressieve Aktie Leeuwarden, deed in 1978 voor het eerst mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van Leeuwarden. Toen een samenwerking van Axies en PSP. Andere linkse partijen als PPR, CPN en SP waren in de aanloop naar die verkiezingen om verschillende redenen afgehaakt.

In de aanloop naar de verkiezingen van 1982 sloten PPR en CPN zich toch weer aan bij PAL. Eén van de PPR-mensen was Jan Doede Niemeijer, die ik in die periode goed leerde kennen. Jan Doede was vanuit Ter Apel met zijn vrouw Dukke en zijn dochters Janneke en Jelske in Leeuwarden neergestreken, waar hij als bouwkundige ging werken bij de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland.

In het verkiezingsprogramma van 1982 was de inbreng van Jan Doede duidelijk te herkennen op het terrein van Wonen en Ruimtelijke Ordening, maar ook op Sociaal terrein. Die verkiezingen waren een succes: PAL ging van 2 naar 4 zetels. PAL wilde toen al collegeverantwoordelijkheid nemen, wel met uitsluiting van de VVD. Het CDA was een twijfelgeval. Samen met PAL had de PvdA al een meerderheid, maar de PvdA vond een zo smal meerderheidscollege in meerderheid te riskant. Jan Doede was een goede wethouderskandidaat met zijn ervaring in de ‘harde sector’ van Wonen, RO en Economie.

Jan Doede paste goed in de fractie, waar ik tussen 85-86 ook deel van heb uitgemaakt. Hij was wat minder ideologisch dan een paar andere fractieleden, maar ook hij was radicaal, zeker waar het om de strijd tegen afbraak en te veel kantorenbouw ging.

In een van mijn laatste gesprekken met hem noemde hij de Oostergoweg nog als voorbeeld van een weg waarlangs veel te veel kantoren waren gekomen. PAL had in zijn raadsperiode voor woningbouw gepleit op het terrein van de voormalige Leeuwarder IJs- en Melkproductenfabriek (Lijempf) tussen de Potmarge en Achter de Hoven. Als protest heeft PAL toen een klein tentenkamp op het terrein opgericht. De affiche tegen de sloop met een foto van de wethouder met een sloophamer in de hand heeft een behoorlijke impact gehad. Raadslidmaatschap en actievoeren gingen hand in hand. Behalve het slopen van gebouwen was ook het tekort aan goede fietspaden in de stad PAL en ook Jan Doede een doorn in het oog. Het PALternatieve fietsplan was een product van de fractie.

Na zijn raadslidmaatschap is Jan Doede zeer actief betrokken geweest bij GrienLinks, de provinciale pendant van PAL. Niet als Statenlid, maar als bestuurslid en voorzitter van GrienLinks. Hij was ook meer dan tien jaar bestuurslid van de stichting Fractieassistentie GrienLinks.

Zijn laatste baan was bij de gemeente Tytjerksteradiel, waar hij hoofd Volkshuisvesting en RO was.

De laatste jaren heb ik regelmatig gesprekken met Jan Doede gevoerd over het leven, over de stad, over de politiek, over het milieu, over fietsvakanties en ook over wel of niet geloven en zijn passie de Alde Fryske Tsjerken. Wat geloven betreft hadden we verschillende opvattingen, maar we konden er wel goed met elkaar over spreken. Bij het afscheid enkele dagen voor zijn overlijden zochten we naar de woorden die je dan tegen elkaar moet zeggen. Met zijn voorstel, “Zeg maar Adieu, dat klinkt wel gewoon”, kon ik van harte instemmen.

Jan Doede, adieu!
 

Op 12 november jl. is Jan Doede Niemeijer overleden. Hij is 74 jaar geworden.