Vuurwerk vrije zones 2018 en 2019

De decembermaand is weer aangebroken. Buiten wordt de jaarwisseling nu al met enig geknal aangekondigd. Voor de een is vuurwerk gezellig en een passie, voor velen echter geeft het een gevoel van onveiligheid. Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid staat dat de jaarwisseling het gevaarlijkste moment van het jaar is.

Verbod op vuurwerk
Het aantal ongevallen en de maatschappelijke kosten zijn aanzienlijk. Daarnaast geeft vuurwerk een behoorlijke aanslag op ons leefmilieu en is het voor (huis)dieren en vogels een zeer gespannen tijd. Ook kwetsbare monumenten lopen een groter (brand)gevaar. In Nederland is inmiddels meer dan de helft van de mensen voor een verbod op vuurwerk.

In voorgaande jaren zijn er in Leeuwarden slechts een paar vuurwerkvrije zones aangewezen rond verzorgings- en verpleegtehuizen. Nu er steeds meer ouderen thuis wonen en een steeds grotere groep, waaronder huisdierbezitters, zich uitspreekt tegen vuurwerk, ziet de fractie van PAL GroenLinks reden tot de volgende vragen:

1. Er zijn gemeenten die burgers zelf de mogelijkheid bieden om vuurwerkvrije zones te creëren in hun eigen straat en daar info pakketten voor verstrekken (de vier grootste gemeenten en negen andere grote plaatsen)), of die zones willen aanwijzen waar juist wél mag worden afgestoken i.p.v. vuurwerkvrijezones aan te wijzen (Rotterdam)]. Hoe kijkt u naar deze mogelijkheden?

2. Is het mogelijk nog dit jaar het aantal vuurwerkvrije zones uit te bereiden met plekken waar dieren verblijven en waar mensen hun hond uit laten? (Denk aan kinderboerderijen, dierenopvang en pensions, stallen, maneges en parken).

3. Wordt deze maand ook extra capaciteit ingezet om te kunnen handhaven op vroegtijdig afsteken van vuurwerk? En wordt daarbij opnieuw gebruik gemaakt van een knallendetectiesysteem? Welke resultaten zijn daarmee geboekt in voorgaande jaren?

4. Kunt u aangeven wat onze gemeente doet om illegaal vuurwerk aan te pakken en wat daarvan de resultaten zijn?

5. Waar kunnen mensen met eventuele klachten terecht en op welke manieren wordt dat gecommuniceerd?

Fijnstof
De concentratie van fijnstof ligt op 1 januari zeven tot acht keer hoger dan de normale dagconcentratie. De eerste twee uren van het nieuwe jaar tot wel 40 keer. Zoals bekend is het inademen van fijnstof schadelijk voor de gezondheid.Giftige stoffen uit het vuurwerk dalen met deze fijnstof neer en komen daarmee ook in de bodem terecht. Het is zodoende belangrijk dat het afval van vuurwerk snel wordt opgeruimd zodat niet nog meer (zware) metaalresten kunnen uitspoelen naar de bodem en het oppervlaktewater (Milieu Centraal).

6. Wat doet onze gemeente om het afval van vuurwerk te verwijderen?

7. Zou u dmv voorlichting aan onze burgers aandacht willen geven aan het belang van het zo snel mogelijk verwijderen van vuurwerkafval?

8. Bent u bereid de jaarwisseling en de effectiviteit van het vuurwerkbeleid, inclusief de mogelijkheden die andere gemeenten bieden, te evalueren en deze volgend jaar samen met de raad te bespreken? Zo ja, wanneer in het jaar is dat naar uw mening het meest geschikte moment om dit te doen?