Kinderziektes deelscooters GO Sharing worden aangepakt

Goed nieuws! In september stelde PAL GroenLinks schriftelijke vragen aan het college over de kinderziektes en bijbehorende overlast van de duurzame deelscooters van GO Sharing die sinds deze zomer in Leeuwarden rondrijden en deze week kregen wij antwoord van het college. 

Het college is het met ons eens dat de deelscooters een mooie aanvulling zijn op het duurzame mobiliteitsaanbod in Leeuwarden en ziet tegelijkertijd ook dat er nog kinderziektes zijn die snel moeten worden opgelost. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met GO Sharing om de overlast tot een minimum te beperken. Daarnaast heeft GO Sharing aangegeven een actievere rol te nemen en de gebruikers te zullen aanspreken op hinderlijk stallen.