Steunfractie

Naast de klankbordgroepen en werkgroepen wil de fractie nog wel een keer in de twee maanden met betrokken leden in een steunfractie praten en overleggen.

De fractie stelt de agenda op en legt onderwerpen voor aan de 'achterban'.
Het kunnen onderwerpen zijn die in de gemeenteraad aan de orde zijn, maar ook algemene onderwerpen die spelen in de gemeente. Ook worden de leden van de steunfractie uitgenodigd onderwerpen ter bespreking  aan te melden.

Ben je hierin geïnteresseerd, geef je dan op bij Dieneke Bulens, fractiemedewerkster dieneke.bulens@leeuwarden.nl