Zorg dat Zalen Schaaf weer een eeuw vooruit kan!

Zalen Schaaf is al 223 jaar een cultuurplek en een begrip in Leeuwarden. In 2018 is op initiatief van PAL GroenLinks een motie aangenomen waarmee Zalen Schaaf wordt behouden. Daarmee zijn we er nog niet. Evert Stellingwerf: ‘Nu is het zaak dat we een stap maken van leegstandsbeheer naar een definitieve toekomstbestendige invulling. Belangrijk is ook dat er dekking komt voor het onderhoud, zodat Schaaf ook in de 21ste eeuw weer vooruit kan.’

Sluitingstijden

Het voorstel om de sluitingstijden te beperken tot 23.00 uur steunen we niet. Wij vinden dat het mogelijk moet blijven om op deze plek cultuuractiviteiten te programmeren. De sluitingstijden zijn ook nodig om het publiek geleidelijk te laten vertrekken uit Zalen Schaaf. Het voorstel van het college om door te week 23.00 uur aan te houden en in het weekend 01.00 uur vinden we een redelijk compromis. Wat ons betreft past dat bij een gemengde woonbuurt in de binnenstad.

 

Prijsvraag

Verder uitstellen van de prijsvraag, waarbij de onzekerheid blijft voor de huidige gebruikers, de buurt, initiatiefnemers en de gemeente vinden we niet wenselijk. ‘We wachten nu eerst de verschillende plannen voor Schaaf af, waarbij een laagdrempelige culturele of sociaal-maatschappelijke functie onze voorkeur heeft en een dekking van de (onderhouds)kosten ook wenselijk is. Het complex is groot genoeg en kan voor meerdere functies tegelijk worden gebruikt. Voor ons staat in ieder geval overeind dat Skaaf mut Blieve!’