Wij laten het groen in de gemeente Leeuwarden zeker niet links liggen!

In het voorjaar van 2018 bracht ik, Pim Astro, samen met fractievoorzitter Evert Stellingwerf een werkbezoek aan polder De Houn in Goutum. De beheerder, Anne Venema, wees ons op het belang van verhoogde waterpeilen en de bestrijding van de aanwezigheid van roofdieren om zo de geweldige vogelstand in dit gebied te beschermen. Hier zag ik ook het eerste nestje kievitseieren van mijn leven!

Dit was voor onze fractie aanleiding om in de gemeenteraad aandacht te vragen voor het belang van dit poldertje en andere groengebieden tussen de buurtschappen in De Zuidlanden. Want wij maakten ons zorgen dat dit ondergesneeuwd zou raken bij de ontwikkeling van woningen in De Zuidlanden. De groene ruimte tussen de buurtschappen is voor ons net zo belangrijk als de ruimte voor wonen, verkeer en waterwegen. Bovendien draagt dit bij aan een aangename leefomgeving en daarnaast levert het een bijdrage aan behoud van de biodiversiteit.

Onze motie met betrekking tot de groenstructuur van De Zuidlanden en poldertje De Houn, die breed werd gesteund in de raad, is uiteindelijk zelfs met algemene stemmen aangenomen. Op voorhand al een mooi resultaat!

Vervolgstappen

Vervolgens is de gemeente in samenwerking met het wijkpanel De Zuidlanden en andere betrokkenen uit het gebied aan de slag gegaan om hiervoor een samenhangend plan te ontwikkelen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het Groenplan De Zuidlanden, wat afgelopen week door het college is vastgesteld. Het filmpje van de gemeente over het groenplan geeft een goede indruk hoe het zou kunnen worden in de toekomst. En natuurlijk zijn wij van PAL GroenLinks trots en verheugd op deze wijze hieraan een bijdrage te hebben geleverd.

We gaan het plan nu verder bestuderen. Mochten jullie inbreng of suggesties hebben voor de bespreking in de raad, dan horen wij dat graag!

Pim Astro (Mail: pim.astro@leeuwarden.nl - Tel.: 06-40242372)