Waarom PAL GroenLinks tegen de uitbreiding en herfinanciering van Blitsaerd heeft gestemd

Woensdagavond 1 juli heeft PAL GroenLinks tegen de uitbreiding en herfinanciering van Blitsaerd gestemd. Wij zien liever gemengde woonwijken die toegankelijk zijn voor alle inkomensgroepen. Daarnaast moeten we ons landschap niet te grabbel gooien aan kavels van maar liefst 3400 m2 en moet onze gemeente geen onnodige financiële risico's aangaan.

Op 28 mei 2001 heeft de fractie van PAL GroenLinks voor het eerst tegen bebouwing van de Bullepolder gestemd en nog steeds zijn we niet enthousiast over deze ingreep in het landschap. PAL GroenLinks kiest voor een ongedeelde stad met wijken met gemengde inkomensgroepen. Dat betekent in onze ogen niet dat we alleen de particuliere verhuur in de Vlietzone moeten beteugelen en de wijk Heechterp vernieuwen. We moeten het juist ook hebben over de samenstelling van het woningbouwprogramma voor uitleglocaties als Blitsaerd en de Zuidlanden. Blitsaerd is allesbehalve een ongedeelde wijk. 'Blitsaerd klopt chique Wassenaar en Oud-Zuid' kopte de LC nog in 2017: het stadsdeel kende alleen maar inwoners met hoge inkomens.

Na twintig jaar plannen maken en bouwen is het wat ons betreft nu tijd voor een heroriëntatie. Ook de wethouder leek die kant op te gaan toen hij vorig jaar de schets van de nieuwe volkshuisvestingsvisie presenteerde. Een citaat uit de stukken: 'Ruimtelijke uitsluiting willen we voorkomen. Dat betekent dat wijken voldoende gemengd aanbod aan woningen moeten hebben. Voor de nieuwbouw betekent dat een minimaal percentage sociale huur.'

Als PAL GroenLinks werden we daar enthousiast van. Maar nu de plannen voor Blitsaerd en de Zuidlanden in hoog tempo worden ontwikkeld en de volkshuisvestingsvisie nog steeds niet door de raad is vastgesteld, lijkt het erop dat dit nieuwe beleid vooral van toepassing is op de bestaande wijken en niet op de nieuwe wijken met woningbouw voor het hogere segment. Dat is wat ons betreft niet de bedoeling!

Uit woningmarktonderzoek dat vorig jaar is gedaan blijkt dat er in Leeuwarden vooral behoefte is en blijft aan betaalbare grondgebonden woningen, met name voor de één- en twee-persoonshuishoudens. Dit plan voorziet daar in niet in. We hebben dan dan ook ernstige twijfels over de toekomstbestendigheid van dit plan. Wat gebeurt er op het moment dat de woningmarkt inzakt? Zijn er dan nog wel kopers voor de kavels van 3400 m2?

Ten tweede vinden wij nog steeds dat deze wijk een verspilling van de schaarse ruimte is. Zeker wanneer er kavels van 3400 m2 worden uitgegeven. Wie heeft überhaupt zoveel ruimte nodig? En waarom is de keuze gemaakt om het maximale aantal woningen uit te breiden en niet om het bij vierhonderd woningen te laten en zo het totale ruimtebeslag te beperken?

Tot slot werden wij recentelijk geconfronteerd met het voornemen tot herfinanciering van Blitsaerd door de gemeente. Waarom wil de Rabobank, de huidige financier van Blitsaerd er zo nodig uitstappen, terwijl we op een piek in de huizenmarkt zitten? Dit zou ook andere partijen tot nadenken moeten stemmen. Bovendien worden de grootste kavels door de projectontwikkelaar tegen relatief lage prijzen aangeboden, waardoor het plan ook nog eens concurreert met gemeentelijke plannen als de Zuidlanden. Wat betreft is het daardoor teveel: 'de ontwikkelaar bepaalt en de gemeenschap betaalt.'

Onze koers is in ieder geval duidelijk. De voorgelegde plannen voor Blitsaerd-Oost steunen we niet. Het weidse zicht op de Bullepolder, de Bullemolen en de Canterlandseweg is prachtig. En met een paar aanpassingen voelen de weidevogels zich in het te bebouwen gebied ook thuis. Laten we dat in stand houden. En die kavels van 3400 m2? Die heeft Leeuwarden echt niet nodig!