Vuurwerk in de Raad

Het onderwerp vuurwerk leeft en roept emoties op maar ondertussen groeit de maatschappelijke weerstand, met als voornaamste oorzaak de onveiligheid en de hoeveelheid afval die in ons milieu terecht komt. Ook huisdierbezitters hebben hun zorgen. Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid staat dat de jaarwisseling het gevaarlijkste moment van het jaar is. PAL GroenLinks raadslid Petra Vlutters roept de Raad van Leeuwarden op om stappen te zetten!
 

Het Eenvandaag opiniepanel meldde eind 2018 dat maar liefst 78% van de Friezen, de traditie het liefst ziet verdwijnen (t.o.v. 53% gemiddeld in Nederland). Maar het landelijk beleid verandert ondertussen niet, behalve dat gemeenten het nu zelf mogen bepalen. In Leeuwarden verandert er echter weinig. Onze stad heeft alleen 3 vuurwerkvrije zones rond verzorgingstehuizen, terwijl een stad als Arnhem al vuurwerkvrije schoolpleinen, parken en dierenverblijven heeft.

Vuurwerk en Afval
GroenLinks landelijk pleit voor het afschaffen van het consumentenvuurwerk, omdat de voordelen niet meer opwegen tegen de nadelen. De fractie van PGL ziet de jaarwisseling ook graag veiliger verlopen, vooral voor de dieren en ze maakt zich zorgen over de kwaliteit van onze leefomgeving. Naast de hoeveelheid zware metalen, fijnstof en stikstof die in het milieu verdwijnen, vind je zelfs nu nog plastic hulsjes van het vuurwerk van vorig jaar, inmiddels half vervallen tot microplastics. Daarbij komt ook nog dat het merendeel via de riolering in het oppervlakte water is verdwenen. Het afval blijft vaak lang liggen, dat vergt extra inzet van de burgers en van de gemeente.

Vuurwerk en Natuur
In Leeuwarden is al een aantal vuurwerkvrije zones aangewezen o.a. in de omgeving van verzorgingstehuizen. PAL GroenLinks ziet ook graag dat er vuurwerkvrije zones komen rond dierenverblijven zoals bij dierenasiel De Wissel en bij de kinderboerderij. Daarnaast ziet PAL GroenLinks graag onze parken en andere groengebieden vrij van vuurwerk. Vuurwerkafval past hier al helemaal niet, maar wie er oog voor heeft ziet dat vogels uren en dagen gestrest rondvliegen in een toch al moeilijke wintertijd. In het Rengerspark is dat goed waar te nemen. Een mooi voorbeeld is Leiden waar de 16 parken vuurwerkvrij verklaart zijn.

Het is een kwestie van een norm stellen. Dat dit niet 100% te handhaven is niet een reden om dan maar niets te doen. Het verbod op ‘vroegafsteken’ is immers ook nauwelijks te handhaven. Groene gebieden en Dierverblijven vrij van vuurwerk is een norm die bij iedereen tussen de oren moet gaan zitten.

Vuurwerk Moties
PAL GroenLinks zal een aantal moties indienen waarin ze vraagt om het sneller opruimen van het vuurwerkafval, aandacht voor de effecten van vuurwerk op dieren, mensen en ons milieu. Daarnaast ook meer voorlichting en educatie via de media en in het onderwijs over vuurwerk en gevolgen.

Het zou mooi zijn wanneer er een beweging vanuit de burgers ontstaat, bijvoorbeeld een wijk die uitspreekt geen knalvuurwerk meer te willen. Of de vuurwerkhandel die de gevaarlijkste en hardste knallen niet meer verkoopt.

Oud en nieuw......het moment om de minder goede oude gewoontes achter te laten en met goede voornemens het nieuwe jaar in te gaan.

Maar nu is eerst de raad aan zet en vooral ruimschoots voor 31 december 2019!