Trek de stekker niet te vroeg uit Neushoorn

Poppodium Neushoorn heeft twee ton extra nodig om op de huidige voet voort te gaan. De raad heeft woensdag 3 april hierover een besluit genomen. Als Neushoorn niet op het huidige niveau blijft, zou het Friesland College als huurder mogelijk kunnen vertrekken.

Neushoorn begon in 2015 als poppodium en culturele broedplaats met ruimte om talenten te ontwikkelen. Het concept Neushoorn is in Nederland uniek. We kunnen naar geen enkel ander voorbeeld kijken om te vergelijken. Vanuit het ministerie kijkt men belangstellend mee naar wat er in Leeuwarden gebeurt.

Dit heeft onder andere te maken met de huisvesting van de afdeling D’drive van het Friesland College in Neushoorn. Studenten van het Friesland College hebben hier een praktijkwerkplaats. De ambitie die in 2015 voor het poppodium was vastgesteld was als volgt: ,,Samen realiseren van hét centrum voor popcultuur dat de levendigheid en de leefbaarheid in de stad versterkt, jongeren eenentwintigste-eeuwse vaardigheden (21st century skills) meegeeft en Leeuwarden ‘smoel’ geeft als popstad”.

Te weinig geld
Toen de plannen van Neushoorn in de raad werden behandeld is er voor de gestelde ambities te weinig geld gereserveerd. Dat wist de raad toen en dat weet de raad nu. In vergelijking met dergelijke poppodia elders in het land ontvangt Neushoorn zo’n tweehonderdduizend euro minder, precies het bedrag van de jaarlijkse tekorten.

PAL GroenLinks denkt dat als we Neushoorn niet op het huidige niveau houden, we op lange termijn ook riskeren dat het Friesland College als huurder vertrekt en we dan nog een veel groter probleem hebben. Kennis, relaties en creativiteit, dat zijn de 21st century skills die de studenten van D’Drive in Neushoorn leren.

Het aantal voorstellingen moet met meer dan 40 procent teruggebracht worden, van 235 naar 135 per jaar. Dat leidt weer tot minder praktijkopdrachten. Het verbreden van vaardigheden leidt juist tot verdieping van kennis, de meerwaarde voor het Friesland College om mee te doen in Neushoorn.

Nieuwe cultuurnota
Het komende jaar maakt Leeuwarden plannen voor een nieuwe cultuurnota voor de komende jaren. Laten we dan kijken naar wat we met Neushoorn willen. Moeten we bijvoorbeeld de huidige opdracht aanpassen? In deze nota kunnen we het onderzoek naar een intensievere samenwerking met Stadsschouwburg de Harmonie meenemen en besluiten over een structurele subsidie op lange termijn.

Om na drie jaar al de stekker uit het concept Neushoorn te trekken, is voor PAL GroenLinks te vroeg. Laat het concept Neushoorn uitkristalliseren en tot mooie dingen leiden. Zonder de toekenning van het subsidiebedrag voor 2020 breek je af wat nu is opgebouwd. Dat moeten we, wat PAL GroenLinks betreft, niet laten gebeuren.

Voor PAL GroenLinks is de culturele basisinfrastructuur van de gemeente Leeuwarden van groot belang. Naast een goed makersklimaat is het belangrijk om een plek te hebben waar talent het podium op kan klimmen en waar gevestigde namen op kunnen treden. Neushoorn trekt bezoekers vanuit de hele provincie die voor het concert iets eten in de stad en na een concert nog ergens nazitten.

Met financiële steun ingestemd
De financiële steun aan Neushoorn is uiteindelijk in de Raad toegekend met 20 stemmen voor en 18 tegen. Neushoorn hoeft nu geen personeel te ontslaan en kunnen met de programmering van 2020 bezig gaan. Daarnaast is er een motie aangenomen waarin om een onderzoek naar fusie/samenwerking tussen Neushoorn en Stadsschouwburg De Harmonie is gevraagd. PAL GroenLinks heeft deze motie gesteund.