Torentje van Cuypers heeft een nieuwe plek

Cultuur en erfgoed zijn voor PAL GroenLinks belangrijk. Daarvoor nemen we je even een stukje mee terug in de tijd.

In de Leeuwarder Courant van 22 januari 2018 stond het bericht “Torentje van Cuypers weg van het Blokhuisplein”. Het artikel begon met de woorden van een gemeentewoordvoerder die meldde dat “Het torentje niet meer paste in de plannen voor de herinrichting van het Blokhuisplein”. Het artikel vervolgt met de actuele stand van zaken die als volgt omschreven wordt: “Aanvankelijk zou het een plek krijgen in de bocht van de Oosterkade en de Keizersgracht, bij het nieuwe hostel. Hier staat het echter een monumentale boom in de weg. Dus in overleg met de Bomenridders heeft de gemeente besloten een andere plek te zoeken.”

Dit was voor Femke Molenaar, erfgoedwoordvoerster van onze fractie, het moment om schriftelijke vragen hierover aan het college te stellen. Een ervan luidde: “Wanneer kan Leeuwarden uitzien naar de herplaatsing van het torentje van Cuypers en welke locatie heeft het college daarbij in gedachten?”

Het antwoord van het college kwam al snel: “Een plek in de binnenstad die geen link heeft met de oorspronkelijke plek van het torentje is ons inziens niet wenselijk. Gekozen is voor een geheel nieuwe plek in het buurtschap De Klamp in De Zuidlanden. Het zgn. 'Kaatsplein' is daar het centrale dorpspleintje in het buurtschap dat geïnspireerd is op de kwaliteiten van Friese dorpen. De plaatsing van het torentje voegt daar extra dimensie toe en legt een link met de bestaande stad, terwijl duidelijk is dat het een toevoeging is.”

Enkele weken geleden werd het torentje van Cuypers op zijn nieuwe locatie geplaatst. De afwerking is inmiddels in volle gang.