Socialer en duurzamer uit de coronacrisis

Afelopen week vond de bespreking van de Midterm Review (MTR) plaats. Oorspronkelijk was de MTR bedoeld om terug te blikken op het collegebeleid van de afgelopen twee jaar en om richting te geven aan de tweede helft van de collegeperiode. Door het coronavirus stond de MTR vooral in het teken van de gevolgen van de coronacrisis en de daarbij behorende financiële onzekerheid. Fractievoorzitter Evert Stellingwerf deed de inbreng namens PAL GroenLinks.

Verstandig om buffers aan te leggen

Door de coronacrisis zijn inkomsten van de gemeente weggevallen en worden extra taken uitgevoerd. Stellingwerf: “Voor een deel worden de financiële gevolgen door het Rijk gecompenseerd. Toch vinden we het verstandig dat het college ook een structurele buffer aanlegt voor de gevolgen op langere termijn.” We zijn voorlopig nog niet van corona af, we weten dat er economische gevolgen zullen zijn. Om ruimte te maken voor financiële buffers en het dekken van ambities uit het coalitieprogramma, worden er een aantal bezuinigingen doorgevoerd.

 

De lange termijn voor ogen houden

Naast het opvangen van klappen op de korte termijn, moeten we onze blik ook gericht houden op de toekomst. We moeten er voor zorgen dat Leeuwarden sterker, socialer en duurzamer uit de crisis komt. Zoals Winston Churchill al zei: “Never let a good crisis go to waste!” Naast de vele uitdagingen die de coronacrisis ons biedt, ziet PAL GroenLinks ook de nodige kansen. We kijken nu bijvoorbeeld heel anders naar thuiswerken en naar de inrichting van de openbare ruimte. Vier jaar geleden kwamen wij al met een voorstel voor het autoluw maken van de oostzijde van het centrum. De tijd was er toen nog niet rijp voor. Nu misschien wel? De fractie heeft hier verschillende ideeën over.

 

Niet bezuinigen op armoede, zorg, sport en cultuur

De impact van de coronacrisis is groot. Niet alleen zijn verschillende inwoners hun dierbaren verloren, het maakt veel mensen onzeker. Daarnaast zien we ook dat de ongelijkheid in de samenleving groeit en dat de coronacrisis hierin een katalysator is Stellingwerf: “Bij de keuzes zien wij duidelijk terug dat het college kwetsbare inwoners heeft willen ontzien. Bezuinigingen op armoede, zorg, sport en cultuur kunnen we gelukkig voorkomen.”

 

Natuurlijk zijn er ook zaken die pijn doen. Zo gaat er de komende jaren minder geld naar groenonderhoud. Het kwaliteitsniveau van het groen verslechterd daarbij niet, maar er is daardoor wel minder financiële ruimte om groene projecten uit te voeren. Als PAL GroenLinks zien wij mogelijkheden om middelen uit de Europese Green Deal te benutten, zodat we toch volop kunnen blijven werken aan het groener en klimaatbestendig maken van Leeuwarden.

 

Blij met investeringen in cultuur

De fractie van PAL GroenLinks is blij met de extra investeringen in cultuur. Ondanks bezuinigingen lukt het om extra geldt te vinden voor Neushoord, dBieb en evenementen. Dit is belangrijk voor de aantrekkingskracht en het vasthouden van talent in Leeuwarden.