Skaaf mut blieve

Schaaf City Theater ofwel Zalen Schaaf of Skaaf is een monument in Leeuwarden. Het is het oudste theater van de stad, waarvan de geschiedenis al 220 jaar terug gaat. Veel Liwwadders zijn er in hun jongere of oudere jaren op stap geweest. Je hoeft alleen maar Schaaf te zeggen en iedereen in Friesland weet waar je het over hebt. Een instituut dus!

Schaaf is een zeer laagdrempelige cultuurinstelling, die zonder subsidie van onze gemeente ook dit jaar een goed gevuld programma neerzet (zij bijlage). Veel acts die worden geboekt, zijn bij de andere podia niet te zien en de kaartprijzen zijn over het algemeen vriendelijk. Daarmee is Schaaf een verrijking voor het cultuur- en uitgaansaanbod van Leeuwarden.

Per 1 januari 2019 loopt het huurcontract af en is de toekomst van Schaaf onzeker. PAL GroenLinks is van mening dat de gemeente Leeuwarden niet moet zwichten voor projectontwikkelaars die azen op de locatie van Schaaf om daar dure appartementen te bouwen.

De fractie van PAL GroenLinks heeft de volgende vragen aan het college:

1. Bent u het met ons eens dat Schaaf een unieke, laagdrempelige cultuurinstelling is en de spil vormt voor een levendig en aantrekkelijk Speelmanskwartier?

2. Is het college zich ervan bewust dat wanneer Schaaf verdwijnt, er nooit meer een vergelijkbare voorziening voor terug komt?
 

In januari 2015 zijn in het kader van de Visie Speelmanskwartier twee moties aangenomen over Zalen Schaaf.
In de moties is verzocht om tot en met eind 2018 een rechtstreekse huurovereenkomst af te sluiten met de exploitant van Schaaf en in overleg met de exploitant een plan van aanpak op te stellen om noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Ook zouden marktpartijen worden gevraagd om initiatieven voor de locatie Schaaf te ontwikkelen (tot 1 januari 2017).

Hierover heeft PAL GroenLinks de volgende vragen:

3. Aan de huidige uitbater Carel Nout zijn toezeggingen gedaan om het noodzakelijke onderhoud te plegen (zie de motie van januari 2015). Waarom heeft dit onderhoud nog niet plaatsgevonden?

4. Er zijn aan de raad na 1 januari 2017 geen voorstellen gepresenteerd voor herontwikkeling van Zalen Schaaf. Mogen wij op grond daarvan concluderen dat er geen interesse is voor herontwikkeling van Zalen Schaaf?

5. Welke plannen heeft u voor Schaaf na 1 januari 2019? Bent u bereid om opnieuw een langjarig huurcontract af te sluiten en Schaaf op te nemen in het Meerjaren-onderhoudsplanning van onze gemeente?