Schriftelijke vragen voortgang ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg

Sinds 2015 hebben gemeenten de taak en verantwoordelijkheid gekregen om de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners te ondersteunen. Om de aansluiting van de zorg voor forensische patiënten naar reguliere zorg te verbeteren is destijds het programma Continuïteit van Zorg gestart met steun van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid. Hieruit is een nieuwe ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg ontstaan en het is de doelstelling om in 2021 landelijk volledig operationeel te kunnen zijn. 

PAL GroenLinks is van mening dat deze levensloopfunctie momenteel nog onvoldoende geconcretiseerd is voor de gemeente Leeuwarden en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Met deze vragen willen wij duidelijk krijgen hoe de levensloopfunctie ten uitvoer zal worden gebracht in 2021 en wat de effecten zijn voor cliënten in de gemeente Leeuwarden.