PAL GroenLinks is van mening dat deze levensloopfunctie momenteel nog onvoldoende geconcretiseerd is voor de gemeente Leeuwarden en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Met deze vragen willen wij duidelijk krijgen hoe de levensloopfunctie ten uitvoer zal worden gebracht in 2021 en wat de effecten zijn voor cliënten in de gemeente Leeuwarden.