Eind oktober 2020 informeerde het college de raad over de stand van zaken van de plannen van de Friese gemeenten ten aanzien van de doordecentralisatie van Beschermd Wonen (BW) per 2022 en het besluitvormingsproces rond de doordecentralisatie naar de gemeenten. Vanuit het werkveld ontvangen wij signalen dat er nog steeds veel werk aan de winkel is om de doelstellingen van de commissie Dannenberg voor 1 januari 2022 te kunnen halen. Zo stuurde Valente, de branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang, eerder deze maand een brief naar de Tweede Kamer over de doordecentralisatie van beschermd wonen voor GGZ-patiënten. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van PAL GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het college.