Schriftelijke vragen over monumentale bomen

PAL GroenLinks maakt zich zorgen over de bescherming van ons groene erfgoed. Vorige week werden de werkzaamheden rond twee monumentale beuken op de hoek van de Willemskade/Sophialaan stilgelegd na protesten van Bomenridders Leeuwarden omdat de benodigde vergunning voor het aanleggen van parkeerplaatsen ontbrak. De aanleg van parkeerplaatsen zou ten koste kunnen gaan van de rode beuken, die bijna 150 jaar geleden geplant werden.
 

Monumentale bomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en het welzijn van onze inwoners. Dit wordt alleen maar belangrijker naarmate de gevolgen van klimaatverandering meer zichtbaar worden (wateroverlast, hitte en droogte). Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college over de mogelijkheden om deze (en andere) bomen beter te beschermen. Zowel boven- als ondergronds!