Schriftelijke vragen over GO Sharing-deelscooters

De deelscooters die GO Sharing sinds kort aanbiedt zijn een mooie aanvulling op het duurzame mobiliteitsaanbod in Leeuwarden en passen in de trend van de deeleconomie. Helaas heeft het systeem nog wel wat kinderziektes. Zo ergeren veel Leeuwarders zich aan de lukraak geplaatste scooters in de openbare ruimte en is er ook sprake van vandalisme.
PAL GroenLinks is van mening dat deze vorm van deeleconomie niet overschaduwd moet worden door de bijbehorende kinderziektes en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Met de vragen wil PAL GroenLinks duidelijk krijgen hoe het college aankijkt tegen de overlast en hoe het college in samenwerking met GO Sharing de balans tussen dienstverlening en overlast verder probeert te verbeteren.