Houtrook

Schriftelijke vragen houtrook

Overlast en milieugevolgen houtrook

In de afgelopen jaren is het aantal houtkachels in Nederland fors toegenomen. In ongeveer 14% van de huishoudens staat inmiddels een haard of kachel (bron: CBS). TNO heeft berekend dat de kachels in de winter gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 11% van de totale fijnstof-uitstoot. Daarmee is de impact op de leefomgeving, vooral in woonwijken, substantieel geworden. Houtrook is samengesteld uit meer dan 100 chemische stoffen. Met name bij geïmpregneerd of geschilderd hout zitten er veel schadelijke stoffen in de rook.

Verschillende mensen ondervinden overlast en gezondheidsschade door het stoken van hout . Vooral mensen met een longziekte zijn gevoeliger voor houtrook dan mensen met gezonde longen. Ook ouderen, mensen met hart- en vaatziekte en kinderen krijgen eerder gezondheidsklachten door houtrook. Deze ‘gevoelige groepen’ kunnen benauwd worden, moeten veel hoesten of hun longfunctie wordt slechter.

Helaas geldt er geen normering voor uitstoot van openhaarden en houtkachels. Wanneer je een Cv-ketel koopt moet deze gekeurd zijn, niet alleen op veiligheid maar zeker op vervuiling. Ook de industrie kent vele regels voor de uitstoot. Maar voor houtkachels is dit niet het geval. Buren moeten het nu met elkaar oplossen en dat gaat lang niet altijd goed.

De gemeenteraad krijgt met enige regelmaat brieven van belangenorganisaties en mensen die last hebben van houtrook. Ook melden zich mensen rechtstreeks bij onze fractie.

Namens de fractie van PAL GroenLinks hebben Petra Vlutters en Evert Stellingwerf een aantal schriftelijke vragen over houtrookoverlast en de handhaving gesteld aan B&W:

 1. Kent u onderzoeken van de Gezondheidsraad en Longfonds, die aangeven dat het stoken van hout schadelijk is voor zowel het milieu als de gezondheid, omdat er uit de verbranding een verscheidenheid aan schadelijke en kankerverwekkende stoffen vrijkomen?
 1. Een keer per jaar plaatst de gemeente Leeuwarden in de Huis aan Huis een bericht met stooktips om de omgeving en de gezondheid van burgers zo min mogelijk te belasten. Wij achten het zinvol wanneer de communicatie en voorlichting omtrent de gezondheids- en milieugevolgen van houtstook uitgebreid wordt. Daarbij denken wij aan informatieverstrekking op de gemeentelijke website, een hogere frequentie in de Huis aan Huis en in de vorm van folders bij gemeente en GGD. Bent u bereid om hier samen met de GGD invulling aan te geven?
   
 2. Wat doet de gemeente op dit moment met de klachten van burgers? Zijn er situaties waar wel een handhaving traject is ingezet?
   
 3. Welke andere maatregelen zou de gemeente verder kunnen nemen om de gezondheidsimpact en overlast door houtstook te minimaliseren?
   
 4. Bent u bereid om te participeren in het platform Houtrook en Gezondheid of de ontwikkelingen daarin actief te volgen?