Bron: EAZ Wind

Schriftelijke vragen gemeentelijk beleid kleine windmolens

Afgelopen zomer heeft de provincie Fryslân nieuw windmolenbeleid vastgesteld. Boeren mogen voortaan drie kleine windmolens met een maximale ashoogte van 15 meter op hun erf hebben. Initiatiefnemers ervaren echter dat gemeentelijke bestemmingsplannen geen ruimte bieden en aangepast moeten worden, alvorens deze kleine windmolens ook daadwerkelijk geplaatst kunnen worden.

PAL GroenLinks wil graag dat ook de boeren in de gemeente Leeuwarden de mogelijkheid krijgen om hun bijdrage te leveren aan de energietransitie. Momenteel lijken de bestemmingsplannen hier ook in onze gemeente geen ruimte voor te bieden. Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college.