Schriftelijke vragen banenafspraakbanen

Ondanks de banenafspraak tussen het kabinet en de sociale partners om in de periode tussen 2015 en 2025 125.000 nieuwe arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking te realiseren lijkt dit in de praktijk moeizaam te gaan. Volgens onderzoek van Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, waren er eind 2019 slechts 12.000 nieuwe banenafspraakbanen gerealiseerd, minder van een kwart van de 53.000 extra banenafspraakbanen die uit de officiële tellingen blijken.

PAL GroenLinks vindt het belangrijk dat er voldaan wordt aan de banenafspraak en dat hier ook lokaal navolging aan gegeven wordt. Omdat het vandaag (3 december) de internationale dag voor mensen met een beperking is, hebben we juist op deze dag schriftelijke vragen gesteld aan het college om inzicht te verkrijgen over de cijfers, invulling, werkwijze en uitvoering van de banenafspraak binnen de gemeente Leeuwarden.