Schriftelijke vragen 5G in Leeuwarden

5G en testen in Leeuwarden,
Het is PAL GroenLinks niet ontgaan dat de maatschappelijke onrust t.a.v. het toekomstige 5G netwerk toeneemt. De fractie krijgt steeds meer signalen van bezorgde burgers, met name m.b.t. de volksgezondheid.

In Maastricht heeft het ministerie van EZ toestemming gegeven aan Vodafone/KPN proeven te doen met 5G. De gemeente en de bevolking zijn daarover niet geïnformeerd. Mede hierdoor is de maatschappelijke onrust toegenomen.

De vraag is of de gemeente Leeuwarden deze maatschappelijke onrust over 5G en het gebrek aan sturingsmogelijkheden herkent?
De fractie van PAL GroenLinks heeft een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld over deze problematiek.