Preventie en bestrijding dakloosheid

Dakloosheid
Hoewel de situatie getalsmatig in Leeuwarden minder dramatisch lijkt als de landelijke trend, is ieder geval er één te veel. Wel wordt door de maatschappelijke opvang organisaties geconstateerd dat in Leeuwarden een verzwaring van de doelgroep is. Mensen komen met verder gevorderde problematiek binnen.
 

In het blad Binnenlands bestuur verscheen het artikel: Oplossingen tegen stijgende dakloosheid'. De geboden oplossingen uit het artikel zouden ook in Leeuwarden kunnen bijdragen aan het tegengaan van (dreigende) dakloosheid en de daarmee samenhangende problematiek.

De Fractie van PAL GroenLinks heeft daarom een aantal schriftelijke vragen hierover aan het  college van B&W Leeuwarden vanuit dit artikel gesteld;

de CBS-cijfers laten zien dat het aantal daklozen in de afgelopen 10 jaar is verdubbeld (in Nederland). In de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar is er sprake van een verdrievoudiging.”

  1. Is de Gemeente Leeuwarden van mening dat deze trend zorgelijk is voor de maatschappelijke stabiliteit en dat deze trend uitermate zorgelijk is?

Lees meer over de schriftelijke vragen hier!