PGL wil af van plastic afval bij evenementen

Na evenementen in de gemeente blijft veel eenmalig gebruikt plastic achter.
De beste manier om deze vervuiling tegen te gaan, is zo min mogelijk wegwerp plastic te gebruiken. Door het terugdringen van het gebruik van plastic zal er ook minder zwerfafval zijn, wat goed is voor de uitstraling van de publieke ruimte. PAL GroenLinks wil hieraan graag bijdragen door het gebruik van plastic wegwerpartikelen in de gemeente Leeuwarden zoveel mogelijk te ontmoedigen.

Het evenementen seizoen komt er weer aan. We vieren straks o.a. Koningsdag, Bevrijdingsdag en met het straatfestival ontvangt de gemeente Leeuwarden misschien wel weer 75.000 bezoekers. PAL GroenLinks is erg blij dat deze evenementen in de gemeente Leeuwarden plaatsvinden. Onze rol als huiskamer van de provincie past ons als provinciale hoofdstad als gegoten. PAL GroenLinks hoopt ieder jaar weer op edities met prachtig voorjaarsweer.

Festivals als Welcome to the village werken met statiegeld op plastic bekers. Hema zegt de plastic wegwerpproducten te vervangen voor duurzamere alternatieven. De Nederlandse regering sloot in februari 2018 een plastic pact met Nederlands bedrijfsleven om samen te werken aan het verduurzamen van verpakkingen. Europa verbiedt vanaf 2021 wegwerpplastic zoals rietjes, wegwerpbestek en borden, wattenstaafjes, zakjes en hamburgerboxen.

PAL GroenLinks heeft het college van B&W de volgende vragen gesteld:

  • In Amsterdam komt er vanaf 2020 een verbod op het gebruik van ‘single-use plastic’, zoals rietjes en wegwerpbekers, bij evenementen. Is het college van plan om dit ook in de gemeente Leeuwarden in te stellen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
     
  • Is het college op de hoogte van het feit dat een festival als Welcome to the village in 2022 volledig circulair wil zijn en dat Psy-fi dit jaar nog verder verduurzaamd?
     
  • En is het college met PAL GroenLinks van mening dat de evenementen in de gemeente deze voorbeelden zouden moeten volgen en, als eerste stap, over moeten gaan op het statiegeldsysteem en alle single-use plastics uit te bannen? Zo ja wanneer - en kan dat nog in 2019? En zo niet, waarom niet?
     
  • Welke mogelijkheden heeft de gemeente om evenementenorganisatoren te stimuleren duurzamer te gaan werken? En wordt door de gemeente gebruik gemaakt van deze mogelijkheden? Zo nee, waarom niet?