PAL-leden zetten punt achter PAL

De leden van de politieke vereniging PAL hebben besloten de vereniging op te heffen. PAL is in 1978 opgericht door leden van de PSP, PPR, CPN en de plaatselijke politieke groepering Axies. Sinds 1992 zit PAL samen met de lokale afdeling van GroenLinks in de Leeuwarder gemeenteraad. ‘De afgelopen jaren zagen we het aantal leden van PAL snel dalen, een deel was ook al eerder overgestapt naar GroenLinks. Dat is waarom we de vraag hebben opgeworpen of PAL nog een toekomst heeft. De leden hebben zich daar nu over uitgesproken’, aldus Marja Reijndorp, voorzitter van het bestuur van PAL GroenLinks.

Dat de vereniging PAL ophoudt te bestaan, betekent volgens Reijndorp niet dat het gedachtegoed verdwijnt. ‘PAL stond altijd erg voor het lokale linkse geluid. Met GroenLinks zullen we ons blijven inzetten voor de thema’s die voor PAL belangrijk waren. Voorbeelden daarvan zijn armoede en monumentenzorg. Kortom de naam verdwijnt, maar het gedachtegoed leeft voort in de Leeuwarder afdeling van GroenLinks.