PAL GroenLinks stelt vragen over huisvesting kwetsbare groepen

Afgelopen week kregen wij de kamerbrief Een (t)huis, een toekomst. De aanpak van dak- en thuisloosheid (3 juni 2020) onder ogen. De inhoud raakt veel van de standpunten, vragen, acties en stellingen waar PAL GroenLinks voor staat, bijvoorbeeld ons standpunt in het Vlietzonedebat waar we vroegen om een gemeentebrede visie op de spreiding, de agenderingen van jongeren van 17 tot 28 jaar, de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen en ons standpunt dat hierin de integrale aanpak op al deze gebieden moet worden versterkt , er meer sturing moet komenĀ om te komen tot oplossingen voor kwetsbare burgers en wijken in de huidige trend. Naar aanleiding van deze brief heeft de fractie van PAL GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Met de vragen wil PAL GroenLinks duidelijk krijgen hoe het college de plaatsingen in de gemeente Leeuwarden ziet en welke afspraken er met woningbouwcorporaties zijn gemaakt over onder andere de druk op kwetsbare wijken, urgentieverklaringen en de spreiding van kwetsbare doelgroepen. Daarnaast wordt met de vragen ingegaan op de problematiek waar zorgverleners die dak- en thuislozen begeleiden mee kampen. Ook wordt de vraag gesteld hoe de gemeente Leeuwarden invulling gaat geven aan de realisatie van extra woonplekken.