PAL GroenLinks stelt vragen ontwikkelingen huurmarkt

PAL GroenLinks stelt vragen over toenemende invloed beleggers in Leeuwarden

Onlangs bleek uit onderzoek van het Kadaster dat in toenemende mate woningen worden opgekocht voor de particuliere verhuur. Ook in Leeuwarden is deze trend aan de orde. In 2017 ging ongeveer 11% van de verkochte koopwoningen naar particuliere verhuurmarkt. Daarmee neemt het aandeel particuliere verhuur jaar na jaar toe, terwijl starters minder kans hebben om een woning te kopen.

Daarnaast hebben particuliere verhuurders vaak een heel ander (huur)beleid dan de woningbouwcorporaties.

Hierover heeft PAL GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W Leeuwarden.

Wat wil PAL GroenLinks weten?
De fractie van PAL GroenLinks wil graag weten hoe de huurprijzen in de particuliere huursector zich ontwikkelen en hoe de particuliere markt zich verhoudt tot de sociale verhuur.
Daarnaast wil de fractie weten wat het college kan doen om de woningen in de particuliere sector betaalbaar te houden en er voor te zorgen dat de productie van sociale woningbouw op peil blijft. Het mag volgens PAL GroenLinks niet zo zijn dat de particuliere verhuur ten koste gaat van het sociale segment.