dieballongaatnietop.nl

PAL GroenLinks pleit voor verbod op oplaten ballonnen

In de raadsvergadering van 23 mei heeft PAL GroenLinks samen met de PvdA een motie ingediend om een verbod op het oplaten van ballonnen en van wensballonnen.
Eind 2014 heeft de Tweede Kamer al een motie aangenomen die gemeenten oproept om het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan. Steeds meer gemeenten geven daar gehoor aan. PAL GroenLinks vindt het de hoogste tijd om ook in Leeuwarden hier gevolg aan te geven en pleit nu voor een verbod op het oplaten van ballonnen.

Ballonnen in top-10 zwerfvuil op stranden
Per jaar worden in ons land ongeveer 1 miljoen ballonnen opgelaten. Een kwart komt in de zee terecht, zegt Stichting De Noordzee die al 13 jaar in opdracht van Rijkswaterstaat telt wat er allemaal aanspoelt.

Daar wordt het afval door vogels, vissen en zeehonden aangezien voor voedsel, en opgegeten. De dieren raken daardoor verstopt of stikken. Ook walvissen, schildpadden en dolfijnen zijn slachtoffer. Ze krijgen ventielen of sierlinten in hun maag of raken in de linten verstrikt.

De ballonnen die niet worden ‘gegeten’ , drijven in zee in een plastic soep, of spoelen aan op het strand.

Wensballonnen een (duurzaam) alternatief?
Daarnaast is ook het oplaten van wensballonnen de afgelopen jaren populair geworden. Wensballonnen worden vaak aangeprezen als een duurzaam alternatief. Dit is echter een misleidende term. Als de wensballon in zee belandt, wordt deze aangezien voor voedsel met alle gevolgen van dien. De brandende ‘ballonnen’ brengen behoorlijke risico’s met zich mee in relatie tot brandveiligheid. Zeker in een historische binnenstad.

Organisatoren niet bewust van gevolgen
Latexballonnen zijn helaas geen goed alternatief voor de plastic of folieballonnen. Ondanks dat deze biologisch afbreekbaar zijn duurt het afbreekproces enorm lang. Daarbij zit er vaak een niet-afbreekbaar lintje aan. Indien bij aanvraag van een vergunning al bekend is dat het niet mogelijk is ballonnen op te laten, is er genoeg tijd om een alternatief te bedenken voor deze activiteit. Organisatoren van ballonoplatingen zijn zich in eerste instantie vaak niet bewust van de gevolgen voor milieu en dierenwelzijn.

Afbreekbare ballonnen
Ballon verkopers prijzen tegenwoordig vaak de afbreekbare variant aan. Deze ‘biologisch afbreekbare’ ballonnen zijn gemaakt van natuurrubber. Ook met dit materiaal kan het jaren duren voordat de ballon is vergaan en is de kans groot dat hij schade aangericht aan het milieu. Het aanprijzen van ballonnen die biologisch afbreekbaar zijn als alternatief is ronduit misleidend. Ze geven de kopers onterecht het gevoel dat ze een duurzame keuze maken.

Afbraakproces
Twee factoren zijn van grote invloed; de mate van zonlicht en de dikte van de latex. In zee is weinig zonlicht en gaat het afbraakproces veel langzamer dan op land.

Het is zo leuk voor de kinderen!
Uit een peiling van het Jeugdjournaal blijkt dat 67% van de kinderen vindt dat er beter moet worden nagedacht over het oplaten van ballonnen. Een ruime meerderheid vindt ballonnen oplaten dus geen goed idee.

Ook bij herdenkingen wordt er vaker gekozen voor een alternatief voor het oplaten van ballonnen.

De Oranjeverenigingen
Is ballonnen oplaten op Koningsdag nog wel van deze tijd? Over die vraag bogen de Oranjeverenigingen zich tijdens de algemene ledenvergadering van de Oranjebond in maart van dit jaar. “Want het speelgoed is niet goed voor de natuur en moet daarom niet de lucht in worden gelaten, zo zegt bijvoorbeeld Stichting de Noordzee al jaren”.

Vanuit de maatschappij is de roep om alternatieven voor het oplaten van ballonnen al in volle gang. Nu de gemeente Leeuwarden zich ook schaart bij de lange rij van gemeenten die een oplaat verbod voor ballonnen bepleit, zijn we een stapje dichter bij het terugdringen van de schade aan het milieu en bij het toebrengen aan dierenleed.