Wijkbezoek Bilgaard

PAL GroenLinks op bezoek in Bilgaard

In het collegeprogramma wordt de wijk Bilgaard genoemd als het voorbeeld van een wijk met een sterke steunstructuur. En dat wilde PAL GroenLinks gaan zien. Ze werd zaterdag 24 februari in het wijkgebouw aan de Hooidollen ontvangen door zowel de wijkvereniging als het wijkpanel. Maar het was Dick Bootsma die de groep PAL GroenLinksers, bestaande uit de fractie, wethouder (dorpen en wijken) en een aantal bestuursleden, op sleeptouw nam door de wijk.

Dick Bootsma is beheerder wijkcentrum, projectcoördinator activiteiten, vrijwilligers en wijkbedrijf service team. Hij vertelde over zo’n 140 vrijwilligers die in de wijk hun steentje bijdragen. Er werd een fietstocht gemaakt en als eerste stil gestaan bij een drietal vrouwen die met schoffels bezig waren. De wijk neemt een deel van het groenbeheer van de gemeente voor haar rekening en krijgt daar een vergoeding voor. Dit is een financiële bijdrage aan de wijkvereniging, die er weer allerlei mee organiseert en ondersteunt. De fietstocht kwam langs een tweetal heren van het buurtpreventieteam. Zij doen hun rondes door de wijk en kunnen problemen signaleren. In Bilgaard is een pilot gestart met Max Mobiel, een autootje waarmee ouderen voor één euro vervoer kunnen regelen naar bijvoorbeeld de winkel, dokter, familie binnen de stad. Het wijkservicepunt coördineert de aanvragen.

Binnen het wijkbedrijf Bilgaard worden zo ook wijkbewoners vanuit o.a. GGZ, mensen met verschillende achtergronden en problemen aan een klus gezet die bij ze past. Het zijn veelal klussen om de wijk veiliger, schoner te maken. Er is eens in de maand een Repair Café voor reparaties aan kleine apparaten en aan fietsen. Van de gemeente krijgen ze vanuit het Leeuwarder Bos boomstammen die door een groepje vrijwilligers in kleine moten  worden gehakt en vervolgens te koop worden aangeboden.

In de wijk is nu ook een wijkleerbedrijf. Stagiaires verzorgenden van het wijkleerbedrijf worden bijvoorbeeld ingezet voor kleine huishoudelijke taken. Het wijkservicepunt coördineert ook dit. In Bilgaard bestaat een goede samenwerking tussen de wijkvereniging, het sociaal wijkteam en Palet. Doel is om wijkbewoners ervaringen te laten opdoen om weer aan het werk te komen en zingevend en met een voldaan gevoel bezig te zijn.

De fietstocht door de wijk ging ook nog langs de voedselbank, het Leeuwarder bos met de probleem-essen, de geluidsoverlast van het plaatselijke hondenuitlaat-veldje en tot slot de ijsbaan. Helaas het ijs was nog niet sterk genoeg, dus snel terug naar de warmte van het wijkcentrum.

In die gezellige warmte vertelden nog twee studenten, alleenstaande ouders, over hun opleiding via het wijkleerbedrijf Bilgaard. Wijkbewoners doen een tweejarige opleiding MBO niveau 2 in één jaar. Er is één docent van het Friesland college die hen begeleidt en dat vindt plaats in het wijkcentrum, daarnaast wordt er stages gelopen. Zij hopen zo aan het werk te komen.

De groep kreeg nog een rondleiding door het wijkcentrum en het is duidelijk dat het er bruist van activiteiten, zoals disco’s voor de jeugd, een inloop op bepaalde dagen. Er is een digilokaal, bibliotheek, kerkzaal, ruimte voor naaicursussen. Te veel om eigenlijk op te noemen.

Het is PAL GroenLinks nu wel duidelijk dat het bruist in Bilgaard van goede en sociale activiteiten.