PAL GroenLinks blij met de Grondstoffenvisie

De politiek van PAL GroenLinks is niet alleen gericht op het vervullen van de huidige maatschappelijke behoeften, maar ook die van de generaties na ons. We zijn daarom blij met de Grondstoffenvisie van het college, waarin concrete doelen zijn opgenomen voor de korte én lange termijn.
 

Bijdrage PAL GroenLinks bij de behandeling in de Raad van het Grondstoffenbeleid, huishoudelijk afval , fractievoorzitter Evert Stellingwerf.
 

Op dit moment wordt elk jaar ca. 20.000 ton huishoudelijk afval uit Leeuwarden verbrand in de REC in Harlingen. Of liever gezegd 20.000 ton grondstoffen. Vaste materialen die worden omgezet in gas en waarvoor nieuwe grondstoffen moeten worden gewonnen, wat ook weer gepaard gaat met fossiel energieverbruik. Een onhoudbaar samenlevingsmodel. We verbruiken meer dan we hebben. Met de grondstoffenvisie wil het college dit model ombuigen naar een volhoudbaar model. En dat doel ondersteunen wij van harte.

Uitgangspunten en reikwijdte van de visie

Wat betreft de uitgangspunten de volgende opmerkingen:

  1. Preventie en herstel gaan voor recycling. Ook voor PAL GroenLinks is dat een relevant uitgangspunt. Uit het politiek podium kwam vorige keer naar voren dat het lastig is om als gemeente het voorkomen van afval concreet vorm te geven. Wij zouden graag zien dat het college hier wel concreet handen en voeten aan geeft. Een concreet voorbeeld is de ja-ja-sticker, waarvan twee weken geleden is aangegeven dat de mogelijkheden worden onderzocht. Maar je kunt ook denken aan het ondersteunen van circulaire initiatieven van inwoners zoals repaircafés of het ruilen van tweedehands kleding.
  2. Vorige keer is gevraagd naar de mogelijkheden om de scheiding van bedrijfsafval te verbeteren. Een relevante vraag wanneer je je realiseert dat minstens de helft van het afval in onze gemeente bestaat uit bedrijfsafval. Volgens PAL GroenLinks moet je als gemeente ook aan de slag met bedrijfsafval, ook al heb je daar wellicht geen wettelijke taak met betrekking tot de inzameling. Je zou wel meer in kunnen zetten op stimulerende maatregelen. Dit kan verlopen via de samenwerking met Vereniging Circulair Fryslân. Als PAL GroenLinks zouden we bijvoorbeeld graag zien dat per bedrijventerreinen een grondstofanalyse wordt gemaakt, zodat daar samenwerking en een meer circulaire bedrijfsvoering van de grond kan komen.

Uitvoering
De crux van deze visie zit natuurlijk in de uitvoering. Wij kijken daarom ook uit naar het uitvoeringsplan dat is aangekondigd. Het betrekken van inwoners via een panel vinden we een goed idee om de uitvoerbaarheid van maatregelen op voorhand goed te doordenken.

Tot slot. Om de doelstellingen uit de visie te bereiken, is echt een trendbreuk nodig in de scheiding van onze grondstoffen. Niet alleen milieutechnisch is een verandering noodzakelijk. Ook financieel ontkomen we er niet aan om iets te veranderen als we de tarieven voor onze inwoners beheersbaar willen houden. Alleen betere voorlichting zal niet voldoende zijn. Je bereik dit door prikkels in te bouwen via de service (omgekeerd inzamelen) of financieel (scheiden loont). Onze fractie staat voor beide opties open en stelt voor dat beide worden vergeleken door het bewonerspanel. Dan kunnen we hier volgend jaar een onderbouwde keuze in maken.