Ontwikkelingen woningbehoefte

Onlangs verscheen de ‘Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hieruit blijkt dat vooral de grote en middelgrote steden zullen groeien en ook de diverse randgemeenten rondom de grote steden.

Tegelijk zal één op de vijf gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland. Deze gemeenten zullen ook sneller vergrijzen dan de steden. Steeds meer mensen wonen alleen.

In een artikel van het Friesch Dagblad (10 september) wordt de link met de Leeuwarder situatie expliciet gelegd.

De fractie van PAL GroenLinks heeft hierover een aantal vragen aan het college gesteld:

  1. Wat voor beeld leveren deze cijfers van CBS/PBL op voor de woningbehoefte van de gemeente Leeuwarden in de komende tijd? In de stad? En in de dorpen?
  2. Hoe verhouden deze prognoses zich tot eerdere prognoses van het CBS? Nemen de verschillen tussen de stad en de dorpen verder toe of af?
  3. Welke gevolgen hebben deze prognosecijfers van CBS/PBL voor de fasering van de nieuwbouwwijk De Zuidlanden?
  4. En wat voor gevolgen heeft dit voor de grondexploitatie in dit gebied?

De fractie hoopt op een spoedige beantwoording van deze vragen.