Gebouwen zijn met 35 procent de grootste bron van CO2-uitstoot. Als we een circulaire economie willen, die zuinig is op grondstoffen, geen afval of vervuiling meer produceert en op schone energie draait, moet er een grote slag gemaakt worden in de bouw. 

Bijzonder wonen

In 2017 werd door GroenLinks een motie ingediend om meer vorm en inhoud te geven aan de circulaire economie. Daarmee vroegen we onder andere om In de Zuidlanden één of meerdere pilotprojecten met circulair bouwen te starten. Deze motie heeft nu geleid tot een circulair en natuurvriendelijk bouwproject in de Klamp. In het project Bijzonder Wonen de Klamp wordt gekozen voor een plan dat zich qua duurzaamheid en circulariteit heeft het kunnen onderscheiden. Het gaat daarbij om toepassing van CLT (een duurzame bouwwijze), gezamenlijke energieopwekking, vele maatregelen gericht op klimaatadaptatie, nestkasten, natuurlijke waterfilters en herbruikbare halfverharding.

Manifest 

In het Manifest Circulair Leeuwarden 2030 benoemen we circulair bouwen als een van de speerpunten. We willen daarbij dat de gemeente Leeuwarden ruimte geeft aan circulair bouwen door in de Zuidlanden een aantal regelvrije experimentgebieden aan te wijzen (de enige eis wordt dan dat er circulair wordt gebouwd). En in nieuwe Omgevingsplannen nemen we voorwaarden op voor circulair bouwen.

City Deal Circulair en Conceptueel bouwen

Om het belang van circulair bouwen te onderstrepen hebben wethouders Bert Wassink en Hein de Haan onlangs de City Deal Circulair en conceptueel bouwen ondertekend. Dit deden zij digitaal samen met provincie Fryslân, andere provincies, steden, kennisinstellingen en het Rijk. Wethouders Wassink en De Haan: “We zijn blij met onze deelname aan deze City Deal. We hebben als gemeente belangrijke ambities op het gebied van duurzaamheid en zijn niet voor niets Global Goals gemeente. Met onze deelname hopen we een bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire bouweconomie”. 

Het doel is om CO2 uitstoot in de bouw te verlagen door slim, circulair en nieuwe bouwconcepten te ontwikkelen. Zo kan de bouwsector bijdragen aan de circulaire economie. Fryslân wil in 2025 behoren tot de top drie van meest gunstige ontwikkelregio’s in Europa voor circulaire economie. Deelname aan de city deal is bedoeld om kennis uit te wisselen tussen steden en kan hieraan bijdragen.