Motie aan de slag met het diversiteitsbeleid

Aanstaande woensdag 1 juli 2020 zal PAL GroenLinks de motie 'Aan de slag met het diversiteitsbeleid' indienen in de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces. "Met de motie rekenen we op inspanningen om het personeelsbestand een betere afspiegeling te laten worden van de Leeuwarder beroepsbevolking en om een meer inclusieve werkcultuur te realiseren.", aldus Femke Molenaar.

De motie kan rekenen om aangenomen te worden daar de fracties van Partij van de Arbeid, D66, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren mede indienen. "Wij zijn van mening dat institutioneel racisme geen 'Socialistisch Jargon' en vinden dat we ook als gemeentepolitiek gehoor moeten geven aan de luide maatschappelijke oproep en ons als samenleving ten volle moeten inzetten.

De oproep aan het college om aan de slag te gaan met het diversiteitsbeleid en hierover ook het gesprek aan te gaan met onze verbonden partijen behelst meer dan het aannemen van meer mensen van kleur. Wij willen benadrukken dat dit niet stopt met het optekenen van een diversiteitbeleid of het invoeren van een quotum. Diversiteit kun je voor een deel regelen in afspraken en in processen, maar niet helemaal. Daar komt inclusie om de hoek kijken.

Wij zien voor het slagen dat er meer nodig is. Immers een duurzame aanpak staat of valt bij het draagvlak van alle medewerkers en bij het vermogen om maatwerk te leveren. Wij zullen dan ook scherp blijven op het uitvoeringsplan dat we uiterlijk in december 2020 verwachten. Een adequate monitoring en evaluatie moet een belangrijk onderdeel uitmaken. We denken hierbij onder meer aan het nauwlettend onderzoeken en volgen van de inclusie beleving en de ontwikkeling van de personele samenstelling.