Leeuwarden Fairtrade Gemeente

Maandag 30 oktober is bekendgemaakt dat de werkgroep Fairtrade er in is geslaagd om de titel Fairtrade Gemeente te bemachtigen voor de gemeente Leeuwarden. Reden voor een feestje!

De titel Fairtrade Gemeente krijgt de gemeente Leeuwarden niet zomaar. Een werkgroep van vrijwilligers is al een aantal jaren bezig om aan de criteria te voldoen die aan de landelijke campagne zijn verbonden. Dat begon met een motie die in november 2015 is aangenomen. Het was wel de derde motie om de gemeenteraad over de streep te halen. PAL GroenLinks fractievoorzitter van toen, Gerben Hoogterp en Frits Rijpma van de Christen Unie hebben gelukkig een lange adem gehad en nu eind 2017 met als resultaat Leeuwarden Fairtrade Gemeente!!

De campagne
De vrijwilligers van de werkgroep Fairtrade zijn voortvarend aan de slag gegaan om mens, organisatie en media te betrekken in deze, zo belangrijke, bewustwordingscampagne. Bewust maken van mensen, bewoners, ondernemers en eigenlijk iedereen van wat wij kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat we nadenken over de dagelijkse keuzes die we maken, welke koffie we drinken, waar we onze kleding kopen en hoe deze producten bij ons zijn gekomen.

Activiteiten van de werkgroep
In de afgelopen jaren heeft de werkgroep ondernemingen, organisaties en instellingen in de gemeente Leeuwarden gevonden die zich bij de campagne willen aansluiten en bereid zijn te helpen om de bewustwording te verspreiden door het inzetten van eigen communicatiemiddelen. Allen kregen tijdens een ceremonieel moment op het Stadhuis van de wethouder een certificaat uitgereikt en deelden tijdens deze bijeenkomsten inspirerende initiatieven om de wereld, voor anderen, een beetje beter te maken.

Naast het uitreiken van certificaten heeft de werkgroep andere acties georganiseerd om de campagne een groter bereik te geven. Van koffieproeverijen tot guerrilla acties in het centrum van Leeuwarden en op het stadskantoor en van een Facebook pagina tot berichtgevingen in de media.

En nu...
Eerst is het tijd voor het vieren van successen, feest dus. In november verwachten we op een feestelijke wijze de titel in ontvangst te kunnen nemen en terug te kijken op een mooie geslaagde periode. Maar, de titel is vergankelijk en dus zal de werkgroep in 2018 verder gaan met het stimuleren van de bewustwording. Meer bedrijven, organisaties, winkels en horeca zullen we betrekken in de campagne. Ook blijven we activiteiten organiseren om je bewust te laten nadenken over je dagelijkse keuzes.