Ledencolumn: Zwart wit

Kun je als je ergens voor bent automatisch bestempeld worden als tegenstander door iemand die er een andere mening op nahoudt? Dit is iets wat ik mij de laatste tijd afvraag. Het zijn roerige tijden, geen onzekere, want uiteindelijk komt er een antwoord. Of het het antwoord is dat je op voorhand had gewenst, is niet altijd het geval. Angst blijft een slechte raadgever. Tijdgebonden regels bieden structuur en in mijn ogen nieuwe creatieve mogelijkheden. Door regels toe te passen in plaats van die te handhaven zorg je voor een socialere maatschappij, terwijl die nu hard aan het polariseren is.

Crises zorgen altijd voor saamhorigheid en een gezamenlijk doel. Maak van dat doel het er voor elkaar zijn en niet het verdedigen van een standpunt, wat juist voor meer verdeling zorgt. Dat mensen wakker moeten worden of woke, om er een hippe term tegenaan te gooien is een vrije keuze. De uitspraak "jij bent niet wakker" in een discussie vind ik dan ook een stellingname in plaats van een argument. Ik ben een groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie. Een ander standpunt mag er zijn zolang deze is gebaseerd op feiten, geweldloos en niet kwetsend is. Ik denk dat wij allemaal verder kunnen komen, door open te staan voor elkaars visie. Soms is het beter om met je hart te denken dan met je hoofd.

Bovenstaande gedachten zijn op persoonlijke titel. Mocht je een andere mening zijn toegedeeld dan is dat helemaal prima. Ik luister graag en sta altijd open voor een dialoog.

Chris Hempenius