Ledencolumn: Geluk

Wat heeft geluk met politiek te maken? Weinig. Met provinciale politiek? Ook weinig. Toch heet het nieuwe Friese bestuursakkoord Geluk op 1. Je moet maar durven. CDA, VVD, FNP en PvdA willen met hun akkoord Fryslân gelukkiger maken, althans dat kwamen ze in drie maanden praten overeen. Ze zijn er tevreden mee. En meetbaar zijn hun doelstellingen niet.

Geluk zit echter niet in materiële dingen, niet in brede welvaart. Geluk is een gevoel en gemoedstoestand. Geluk is persoonlijk. Onze overheid gaat niet over ons geluk. Die kan geluk zelfs niet voor ons definiëren. Stel je voor!

Wel kan de overheid omstandigheden voor ons geluk optimaliseren. Dat kan ze en dat moet ze. In de gezondheidszorg, in het natuurbeheer, in het verkeer, in het onderwijs, in de Wmo, in de bijstand, in de volkshuisvesting en zo meer. Die zaken kunnen en moeten beter toegankelijk, eerlijker verdeeld en duurzamer worden. 

Maar zo lang Fryslân nog te veel verkeerde lijstjes aanvoert is het de vraag of de Friese coalitiepartijen de urgentie daarvan inzien. Lijstjes van armoede, opleidingsniveau, werkloosheid. Om je kapot voor te schamen.

Draagt de Friese coalitie bij aan ons geluk? Aan herstel biodiversiteit, peilverhoging veenweidegebied, energietransitie, klimaatmaatregelen, vermindering inkomensongelijkheid, regenboogbeleid. Helaas, te weinig, te laat.

En geluk? Verwacht het niet van het provinciehuis. 

Paul van Gessel