Op de gemeentelijke website staat dat o.a. giften gemeld dienen te worden en gekort worden op de uitkering. Dat roept zowel bij onze fractie als bij inwoners vragen op. Wanneer spreek je van giften en worden die altijd gekort? Daarom hebben we, samen met Gemeentebelangen Leeuwarden, in de gemeenteraad een interpellatieverzoek ingediend om op korte termijn duidelijkheid te krijgen voor de mensen in de bijstand en anderen. 

We hebben daarin meer vragen meegenomen die leven onder betrokkenen. GroenLinks wil dat mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering weten waar ze aan toe zijn en recht hebben op voldoende levensruimte. Daarom zullen we binnenkort een motie indienen voor een meer menselijke bijstand.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben of uw verhaal kwijt willen over uw ervaringen met Sociale Zaken, dan kunt u altijd over uw positieve of negatieve ervaringen bellen of mailen naar ons raadslid Petra Vlutters:

Tel.: 0648673221; E-mail: petra.vlutters@leeuwarden.nl

We gaan natuurlijk zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.