De weg tussen Lucht En Veld, bij Jorwert, en Baard is de bochtige Fâldenserwei over ongeveer 3 km. De weg verkeert in matig tot slechte staat van onderhoud. Met name de randen zijn op diverse plaatsen - vooral bij uitritten - behoorlijk afgebrokkeld en er zitten flink wat gaten in het asfalt. Bovendien wordt het overzicht op diverse plaatsen belemmerd door bosjes in de bermen.

Er wordt vaak veel te hard gereden, want dit is een doorgaande weg. En naast het aanwezige autoverkeer rijdt er ook regelmatig landbouwverkeer overheen, want aan de weg liggen verschillende agrarische bedrijven. En die grote trekkers met aanhangers laten weinig ruimte over voor fietsende medeweggebruikers. Ook voor een apart fietspad langs deze weg is niet echt ruimte.

Dit is voor de fractie van GroenLinks reden om in actie te komen. Met het nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad bestaat nu ook de mogelijkheid om in “de actualiteit” zaken aan te dragen en heel snel antwoord te krijgen. Maandag 20 september was de eerste, en wij stelden de volgende drie vragen:

  • Voor wanneer staat dit wegvak op de planning voor onderhoud / aanbrengen nieuwe slijtlaag? Indien verder in de tijd, is dit naar voren te halen?
  • Kan tegelijkertijd gezorgd worden voor een betere wegmarkering met bijvoorbeeld bredere suggestiestroken, zoals die ook recentelijk zijn aangebracht op het wegdeel Mantgum – It Bosk – Hegedyk?
  • Ziet het college dit als een adequate oplossing voor dit probleem?

Het antwoord van de wethouder luidde dat het bekend is dat de verkeerssituatie en de staat van het onderhoud slecht zijn. De planning is dat de situatie aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar aangepakt wordt. De suggestiestroken die door ons zijn voorgesteld worden zeker als optie gezien en in oktober komt het college hier op terug. Daar zijn wij verheugd over, want elke spoedige verbetering is er één. Want dat wil toch iedere ouder, dat hun kind op een veilige manier naar school kan fietsen?