Afgelopen week is in de Leeuwarder gemeenteraad gesproken over de invulling van het nieuwe grondstoffenbeleid. Vorig jaar is een grondstoffenvisie vastgesteld die gaat over de inzameling van het huishoudelijk afval. Namens de fractie van PAL GroenLinks zijn voorstellen ingebracht waarmee het grondstoffenbeleid groener en eerlijker wordt. De fractie van PAL GroenLinks vindt dat een systeemverandering noodzakelijk is, we belasten het milieu meer dan noodzakelijk en verbruiken de grondstoffen die onze kinderen en kleinkinderen nodig hebben. Daarnaast stijgt de afvalstoffenheffing voor onze inwoners de komende jaren als we geen aanpassingen doen.

Afval voorkomen
Vanuit PAL GroenLinks zijn voorstellen gedaan om (onnodige) productie van afval te voorkomen. Allereerst willen we inzetten op preventie via een steviger verpakkingsconvenant. Producenten moeten nog meer een financiële prikkel voelen bij het overbodig verpakken van onze producten. Ten tweede zien wij het gebruik van een ja-ja-sticker als een mooie methode om afval te voorkomen

Eerlijker en effectiever grondstoffenbeleid
Het college doet het voorstel om afvalstoffenheffing te baseren op de hoeveelheid afval die inwoners weggooien, in plaats van de samenstelling van het gezin. De huidige methode benadeelt onder andere eenpersoonshuishoudens, waar ook veel minima toe behoren. In een nieuw systeem kun je invloed uitoefenen op de hoeveelheid afvalstoffenheffing die je betaalt. Deze methode blijkt ook veel effectiever voor de scheiding van het afval, vrijwel alle koplopers op inzamelingsgebied werken hiermee. Ook een aantal stedelijke gemeenten die vergelijkbaar zijn met Leeuwarden hebben hier al veel ervaring mee. We hebben hierbij wel specifiek aandacht gevraagd voor de communicatie, de minima (in verband met de kwijtschelding), de service bij hoogbouw en aandacht voor zwerfafval.