GroenLinks stelt schriftelijke vragen over houtrookoverlast

In Nederland branden volgens het CBS inmiddels zo'n miljoen houtkachels. En het aantal groeit. Volgens officiële cijfers ervaart 1 op de 6 mensen overlast van houtstook. Ook GroenLinks Leeuwarden krijgt de nodige vragen van burgers die overlast en gezondheidsproblemen ondervinden van houtkachels. Het fijnstof en andere schadelijke stoffen uit houtrook, zijn erg schadelijk voor onze gezondheid. Zelfs bij 'goed' stoken met droog en onbehandeld hout. Het overstijgt bijna de hoeveelheid fijnstof van het wegverkeer.

Het is een gevoelig onderwerp. Een houtvuur wordt immers gauw geassocieerd met warmte en gezelligheid en zit waarschijnlijk diep in ons oergevoel. Onze woonwijken zijn echter inmiddels dichtbevolkt en je kunt je afvragen of je een ander gezondheidsschade mag toedienen voor eigen genot (zoals roken in het openbaar). Gezonde en dus schone lucht is voor GroenLinks een belangrijk thema. In 2017 stelden we al vragen over houtstook(overlast) aan het college.

Landelijke maatregelen worden er nauwelijks genomen. Men wil zich niet branden aan dit gevoelige onderwerp. Gemeenten lijken daardoor weinig handvaten te hebben om overlast tegen te gaan. Om toch te onderzoeken wat onze gemeente wel kan, hebben we opnieuw vragen gesteld aan het college (dit keer samen met de PvdD).