Gesprek met oud-PAL raadslid Professor Jan Willem Duyvendak

Regelmatig worden er in het HCL spraakmakende gasten geïnterviewd over hun band met Leeuwarden en onderwerpen uit het (recente) Leeuwarder verleden. Asing Walthaus zal ditmaal Prof. dr. Jan Willem Duyvendak aan de tand voelen. Ook het publiek mag meepraten tijdens deze middagsalon, zondag 24 maart, 14.00 uur.

Jan Willem Duyvendak was beginjaren 80 gemeenteraadslid voor PAL. Hij studeerde destijds aan de Subfaculteit Sociale Wetenschappen van de RUG (SSWL) in Leeuwarden en woonde in de 3e Rembrandtdwarsstraat en de Speelmansstraat. In 1992 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar nieuwe sociale bewegingen.

Van 1996 tot medio 2002 was hij bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Van 1999 tot 2003 was hij directeur van het Verwey-Jonker Instituut, dat onafhankelijk onderzoek doet naar maatschappelijke vraagstukken.
Duyvendak was hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam sinds 2003 en daar vanaf 2014 faculteitshoogleraar van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Hij trad op 1 januari 2018 aan als directeur van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW). Zie ook www.jwduyvendak.nl

  • Zondag 24 maart:  LEEUWARDERS IN GESPREK
  • Plaats: HCL (Groeneweg 1). Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: HCL. Toegang: gratis.