Gemeenteraad tegen uitzettingsbeleid Afghanen

PAL GroenLinksraadslid Femke Molenaar heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 7 februari de motie ‘uitzettingen Afghanistan’ ingediend. PAL GroenLinks vond maar liefst 7 andere partijen aan haar zijde die, voorafgaand aan de stemming, de motie al ondersteunden en mede indienden. Het gaat om D66, PvdA, ChristenUnie, Lijst 058, 50PLUS, FNP Ljouwert en de Partij voor de Dieren.

Vanuit Nederland werden in het afgelopen jaar 870 Afghanen uitgezet naar Afghanistan. Op dit moment staan er nog 1.130 Afghanen in Nederland hetzelfde lot te wachten wanneer Nederland van mening blijft dat het veilig is om asielzoekers uit te zetten naar Afghanistan en doorgaat met de uitzettingen.

PAL GroenLinks vindt dat dit Rijksbeleid ervoor zorgt dat de zorgplicht, die gemeentes hebben voor hun inwoners, in het gedrang komt en dat het huidige uitzettingsbeleid aangaande Afghanistan gebaseerd is op een verouderd ambtsbericht. Vorig jaar bepaalde de VN Veiligheidsdienst dat Afghanistan een land in oorlog is.

Mensen uitzetten naar een oorlogsland is in strijd met de mensenrechten en hiertegen ageert PAL GroenLinks met de motie.

In de motie wordt burgemeester Ferd Crone, voorzitter van de Gemeenteraad, verzocht om in Den Haag bij staatssecretaris van Veiligheid& Justitie, de heer Harbers, het standpunt van de gemeenteraad van Leeuwarden over te brengen dat er een nieuw ambtsbericht ten aanzien van de situatie in Afghanistan dient te komen en dat tot die tijd alle uitzettingen naar Afghanistan dienen te worden stopgezet.

De motie is met 27 leden voor en 11 tegen aangenomen.