Gemeentelijk beleid kleine windmolens wordt aangepast

Eerder dit jaar maakte de provincie Fryslân het voor boeren mogelijk om drie kleine windmolens met een maximale ashoogte van 15 meter op hun erf te plaatsen. Het bestemmingsplan van de gemeente Leeuwarden biedt momenteel helaas nog geen ruimte hiervoor en daarom hebben wij vorige maand schriftelijke vragen gesteld. Deze week kregen wij antwoord van het college.

Er zijn drie aanvragen ingediend voor het plaatsen van kleine windmolens, die momenteel nog niet binnen het bestemmingsplan passen. Daarom moeten de initiatiefnemers nu een uitgebreide (en kostbare) procedure doorlopen. Het college bereidt een partiële herziening van het bestemmingsplan voor waarmee de plaatsing kleine windmolens met een ashoogte van maximaal 15 meter op een boerenerf mogelijk gemaakt wordt. Dit maakt het aanvragen van een vergunningen een stuk makkelijker. Het is de bedoeling om de aanpassing van het bestemmingsplan voor de zomer van 2021 vast te laten stellen door de gemeenteraad.