Bron warmtenet.nl
bron: warmtenet.nl

Gasloos wonen en geothermie

De fractie van PAL GroenLinks maakt zich grote zorgen over de gasloze toekomst van Leeuwarden. Gasloos wonen is de toekomst, onafhankelijk van gas. PAL GroenLinks is van mening dat gasloos wonen de norm zou moeten zijn voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

In de Leeuwarder Courant van zaterdag 17 februari 2018 is een artikel opgenomen over de ontwikkeling van een aardwarmtenet (“Tijd gaat dringen voor geothermie”). In het artikel staat dat uiterlijk volgend jaar moet worden gestart met een boring aan de westkant van de stad om de toegekende SDE+-subsidie te kunnen benutten. Het organiseren van de afzet blijft achter doordat potentiele afnemers van duurzame warmte uiteindelijk kiezen voor aardgas. Onder andere bij de verbouwing van het Aegon-gebouw (400 appartementen) en de renovatie van 278 flats langs de Pieter Stuyvesantweg is gekozen voor gasketels.

Scherp zijn op kansen

Laat de gemeente geen kansen liggen, moet de gemeente niet scherp zijn op de ontwikkelingen op het gebied van geothermie? En het zou toch wel heel erg jammer zijn dat we die kansen aan ons voorbij laten gaan. Ook PAL GroenLinks vindt dat de tijd gaat dringen voor geothermie!

Vragen aan het college
Daarom heeft fractievoorzitter Evert Stellingwerf namens PAL GroenLinks de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

  1. Hoe groot acht u de kans dat op tijd voldoende warmte-afzet kan worden gegarandeerd voor de realisatie van een warmtenet aan de westkant van Leeuwarden?
  2. Welke rol speelt de gemeente bij het organiseren van afzet voor duurzame warmte?
  3. Welke mogelijkheden zijn er om gemeentelijk vastgoed aan te sluiten op een warmtenet?
  4. Is het college het eens met PAL GroenLinks dat gasloos wonen de norm zou moeten zijn voor nieuwbouw- en renovatieprojecten?
  5. Bent u bereid om over dit uitgangspunt intentie-afspraken vast te leggen met woningbouwcorporaties en ontwikkelaars?